DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Josep de Santa Teresa, Febra Cullera (c. 1660-post 1707)

Josep Febra Cullera nasqué a Estevar, a la Cerdanya, cap al 1660.

Vest.: 29.2.1676. Prof.: convent de Sant Josep de Barcelona, 18.3.1677, als 17 anys d’edat.

Sabem que fou conventual de Balaguer (ATCA, 6, p. 557).

L’any 1696, Josep de Santa Teresa apareix en un plet, en qualitat de marmessor de Maria Bosc i Amorós, contra altres marmessors, sobre revocació de la marmessoria (ADG, C-001. 06026).

 

OBRA

1. Libro de apuntamientos varios del P. Fr. Josef de Santa Theresa, Carmelita descalço [...] natural de Barcelona y professo de dicho combento; hizo su profesión año 1677, día 18 de março; después de sus días lo dedica y aplica a dicho combento de San Josef de Barcelona, por haverlo adquirido y trabajado estando en él, etc.

BUB, ms. 1423. Contingut variat, amb un índex alfabètic dels temes o afers a tractar. Té moltes pàgines en blanc i li manquen les p. següents: 285-300, 379-400, 427-470, 605-621, 623-672, 699-712. Descrit a MCEM 1248.

2. Morale promptuarium pro carmelitis excalceatis a suo reverendo patris provincialis 2º anno, sui oficii examinandis a P. Fr. Josepho a sancta Theresia, compositus ann 1707, kalendis octobris.

BUB, ms. 1823, f. 1-40.

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1958: 171. // Miquel i Rosell 1958-1969: III, 498-499; IV, 298-299. // MCEM 1248.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal