DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Josep de Santa Eulālia, Estrada Anglčs (1774-1807)

Josep Estrada Anglès nasqué a Barcelona el 7.12.1774. Era fill del doctor en medicina Benet Estrada i de la seva esposa Teresa Anglès. El seu pare apareix esmentat al Calaix de Sastre del baró de Maldà.

Vest.: 13.12.1789. Prof.: convent de Sant Josep de Barcelona, 14.12.1790.

No hem pogut establir les seves conventualitats, únicament que el 24.2.1806 i el 12.5.1806 s’estava com a conventual als carmelites descalços de Girona.

Admès a la Reial Acadèmia de Bones Lletres el 1803, quan era lector de teologia moral al convent de Tarragona, pronuncià el seu discurs d’admissió l’any 1804.

Morí al convent de Sant Josep de Girona el mes de març de 1807.

 

OBRA

1. Oración gratulatoria en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, el 16 de febrero de 1803.

RABLB.

2. Discurso sobre si el conde de Barcelona Don Ramon Berenguer III había tomado la defensa de la emperatriz Matilde, mujer del emperador Enrique IV, leído el 25 de abril de 1804 en la misma Academia.

RABLB.

3. Moysés victorioso o el triunfo de Jesuchristo contra el demonio figurado en faraón.

Llegit a l'acadèmia de Passió de l'1.4.1805 (Diccionari Acadèmia 2012: 210).

 

BIBLIOGRAFIA

Elías de Molins, Antonio. Diccionario biográfico y bibliográfico de los escritores y artista catalanes del siglo XIX, I. Barcelona, 1889-1895, p. 593. // Beltran Larroya 1958: 170. // Amat i Cortada, Rafael d’. Calaix de sastre, II (1792-1794). Barcelona: Curial, 1987, p. 260. // Campabadal 2006: 208, 209, 395. // Diccionari Acadèmia 2012: 209-210.

 

ARXIU

ACA, ORM, vol. Universitat, 82, f. 301.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal