DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Josep de Jes˙s Maria, Roura Masdemunt (1647-1724)

Josep Roura Masdemunt nasqué a Vilassar de Dalt l’11.9.1649 (o 1647?). Era fill de Pau Roura i la seva esposa Eulàlia, tots dos de Vilassar.

Vest.: Barcelona, 13.4.1665. Prof.: convent de Sant Josep de Barcelona, 14.4.1666.

Prior de Vic el 1687, de Tortosa el 1690. El 1693 era secretari del provincial i definidor, i secretari del definidor. El 1696 era prior de Vic, i el 1699 de Lleida. L’any 1702 fou elegit provincial per renúncia de Joan de Jesús Maria Fuster. El 1703 fou designat novament provincial pel capítol general reunit a Pastrana (29.4.1703). El 1706 i el 1708 era prior de Barcelona, el 1711 de Girona i el 1712 prior de Reus.

Va morir al convent de Santa Maria de Gràcia el 28.10.1724.

Torres Amat, seguint la Bibliotheca del P. Martial, li atribueix algunes obres que no li poden pas correspondre, com uns sermons de 1641 i 1642, quan encara no havia nascut, i que són obra de Josep de Jesús Maria Pont, un altre carmelita descalç. Tampoc no compartim l’autoria de la Historia de la vida y excelencias de la Virgen María Nuestra Señora. Barcelona: Josep Teixidor, 1698. El fet que hi hagi un altre frare homònim, primer historiador general de l’orde, facilita la confusió d’identitat, que fins i tot fa caure en l’error Joaquim Roca i Cornet, que segurament segueix Torres Amat (La civilización, II [1842], p. 45).

 

OBRA

1. Epítome de la certeza, legitimidad y excelencia de las insignes reliquias de los santos mártires que son veneradas en Vilassar; recopilado por el R. P. Fr. Joseph de Jesús María, religioso carmelita descalço, hijo de dicho lugar, Provincial que fue dos veces en este Principado de Cataluña [...].

Barcelona: Bartholomé Giralt, 1715. 16 + 126 + 2 p. 21 cm.

 

BIBLIOGRAFIA

Martial de Saint Jean-Baptiste 1730: 766. // Torres Amat 1836: 324. // Beltran Larroya 1955: 173. // Íd. 1986: 159, 161-163, 166, 168, 174, 176, 179, 191, 192n, 197, 198, 363n, 396, 749.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á