DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Joaquim Maria del Santíssim Sagrament, Conde de Guzmán (1767-1800)

Joaquín Conde de Guzmán nasqué el 22 d’abril de 1767 a Saragossa. Era fill de Jaume Conde, natural d’Estevar, bisbat d’Urgell, i d’Antonia de Guzmán, natural de Màlaga. El pare era coronel d’enginyers i tingué diverses destinacions a Catalunya, així que Joaquim Conde seguí la tradició militar familiar i realitzà els plànols de l’antic quarter d’Alens entre 1783-1790. El 1789 fou creat ajudant d’enginyer, quan s’estava a Barcelona. Quan era sotstinent de l’exèrcit, el maig de 1792, va ingressar a l’orde dels carmelites descalços al convent de Sant Josep de Barcelona; feia vuit mesos que estava resolt a fer-ho i amb aquesta fi estudiava gramàtica, matèria de la qual s’examinà amb èxit. Finalment se li concedí llicència per a ingressar a l’orde orde, però conservant, durant un any de llicència, tot el seu sou íntegre durant l’any de noviciat (1792-1793). Prèviament havia demanat permís a les autoritats militars per fer l’any de prova al noviciat; el permís, signat per Sabatini i adreçat a Antonio Sopeña, porta la data de 22 de juny de 1792.

Vest.: Barcelona, 24.8.1792. Prof.: església del convent de Sant Josep de Barcelona, 25.8.1793, havent complert un any de noviciat i essent aprovat per la comunitat.

Morí el 4.11.1800 al convent de Sant Llorenç de Tarragona, amb 32 anys.

 

OBRA

1. Delícias de la vida en lo ameno Jardí de la Virtut.

Volum I, primera part: “Reprehensions de l’ànima ab las que se donan reglas per véncer los vicis y exercitar las virtuts”. Aquest volum, ja el tenia acabat en el moment de la seva mort. Segona part: “Col·loquis ab Maria Santíssima, sobre los llibres dels Proverbis de Salomó, en lo que se donan reglas per a alcansar la perfecció christiana, véncer sos impediments [...]” (inacabat).

 

BIBLIOGRAFIA

Arnall 1977. // Beltran Larroya 1958: 159. // Miquel Rosell 1958-1969: II. // Los ingenieros militares en España, siglo XVIII. Repertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1983.

 

ARXIU

ACA, Comandancia de Ingenieros, Personal del Cuerpo, caixa 127, Joaquín Conde. // ACDCB, A-II-4: Difunts de Barcelona, f. 103.

 

ANNEX

El seu pare, Jaume Conde, nomenat delineant militar el 1740, ja era enginyer el 1747, quan arribà a Barcelona, i després va ser destinat a Girona. Fou director de la Reial Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona. El 1753 redactà: Paralelo de los sistemas de fortificación más acreditados y proyecto de uno nuevo. Memoria. El 1758-1759 va demanar ser traslladat a Girona, al·legant una malaltia relacionada amb els aires de mar. El 1779 era coronel d’enginyers i va ser nomenat director de l’Academia de Matemáticas creada per la Sociedad de Amigos del País a Saragossa. El 1782 va redactar dos opuscles educatius, un tractat per a l’aprenentatge de les matemàtiques: Rendimientos de Álgebra (Saragossa: Sociedad de Amigos del País); i Rendimientos de la Dinàmica (ídem). Morí a Saragossa en 1783.

Entre els ms. que posseïa el convent de carmelites descalços de Sant Josep de Barcelona i que arran la desamortització passaren a titularitat estatal, es conserva a la BUB, amb la signatura ms. 530, un volum de Jaume Conde: Breve noticia de las principales reglas del diseño militar, dada por el señor don Jayme Conde, coronel de los Reales Exércitos. Paper, 210 x 150 mm; 63 f. útils s. n., pàgines de sis línies, enquadrat; pergamí. Conté: “Breve noticia de las principales reglas del diseño o dibujo militar” (f. 2-63); inc.: “Diseño o dibujo militar es un término general, por el qual se entiende la delineación”; expl. (“De la composición de los colores”): “y vertido en una redoma se tendrá el color. Fin del curso que se concluyó en el día útimo de marzo del año 1789. Conde” (rubricat).

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal