DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Joaquim de Sant Albert, Masats Sala (1763-1853)

Joaquim Masats Sala nasqué a Barcelona el 26.9.1763. Era fill Francesc Masats, mestre fuster, i de la seva esposa Antònia Sala. Vivia sota la casa dels comtes de Darnius, i potser per aquest motiu els seus padrins de baptisme foren Antoni Felip de Rocabruna i la seva mare, Maria Ignàsia de Taverner.

Va aprendre les primeres lletres, primer al col·legi de Cordelles de la Rambla, després a la casa dels pares de Sant Gaietà. Estudià la gramàtica amb el mestre Francesc Gironella i després al palau episcopal, on ensenyava Antoni Bardolet.

Vest.: Barcelona, 10.10.1778. Prof.: convent de Sant Josep de Barcelona, 10.10.1779, acte en el qual predicà el seu oncle, Joaquim de Santa Anna, Sala Mateu (1745-1816), aleshores sotsprior del convent de Gràcia.

Va estudiar els cursos superiors als col·legis de la província i fou ordenat sacerdot a Tarragona (22.XII.1787). Poc després comença la sèrie, gairebé ininterrompuda, de càrrecs i prelacies: pa¬ssant del col·legi de moral, de Tarragona (1790); mestre del de teologia, de Lleida (1793), amb la presidència dels casos de moral (1794); exerceix el mateix càrrec a Reus (1795); lector de moral a Tarragona (1799); prior de Tortosa (1802); queda president de conferències (1805) i també a Mataró (1807), on viu la francesada amb els sobresalts i trasllats que comporta, fins i tot a Palma de Mallorca; torna al priorat de Tortosa (1813); al de Tarragona (1814), durant el qual va escriure una relació dels esdeveniments a la comunitat els anys de la guerra del Francès; passa de prior a Barcelona (1817); definidor segon (1820); prior de Reus (1824); definidor general (1826-29) i per últim definidor provincial segon (1832) quan es troba, a Barcelona, amb la crema de convents i l’exclaustració. Dissolts els ordes regulars es va afiliar, en qualitat de prevere, a l’església de l’Esperança, a Barcelona.

Va morir el 6.3.1853, a Barcelona, al carrer Portaferrissa, casa Picó.

 

OBRA

1. Relación de los hechos más importantes ocurridos en la ciudad y comunidad descalza de Tarragona, durante la ocupación francesa.

Burgos, Archivo Silveriano, ms. 57/4. ACDCB, reproduccions fotogràfiques. 6 f. s. n.

2. Diario de notas.

BUB, ms. 1718. ACDCB, microfilm i reproduccions fotogràfiques. 108 f. s. n. 90 x 70 mm. Recull dels fets dels anys 1826-1830. Publicat parcialment [26-30] a Beltran Larroya 1986: 716-724.

3. Cartes a Pascual de San José, prior provincial de Santa Ana, sobre el terratrèmol de 1829 a la governació d'Oriola i Múrcia, i altres afers.

Archivo General de la Región de Murcia, FM 9490/19 (14.3.1829); FM 9490/20 (14.3.1829); FM 9490/21 (13.4.1829).

4. Cartes al procurador provincial Francesc de Sant Benet, Solà Illàs (1760-1814).

Dates: 8.8.1802; 30.8.1802; 17.10.1802; 3.11.1802; 1.12.1812; 8.12.1802; 26.1.1803; 2.2.1803; 6.2.1803, 2.3.1803; 9.3.1803; 16.3.1803; 30.11.1803; 7.12.1803; 21.12.1803.

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1965: 543. // Íd. 1986: 276, 277, 291-293, 299, 300, 303-305, 307-309, 311, 317, 320, 321, 323, 399, 522, 716-724. // Íd. 1990: 372, 394, 711. // Narváez 2004: 104.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal