DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Joan de Santa Cecília, Carbonell Mirķ (1772-1841)

Joan Carbonell Miró nasqué a Sarral el 24.4.1772. Era fill de Josep Carbonell i de Magdalena Miró, tots dos de Sarral.

Vest.: 3.11.1788. Prof.: convent de Sant Josep de Barcelona, 24.11.1789.

Prior de Balaguer entre 1814-1817, tercer definidor provincial al capítol provincial de 1817. El 1820 participà en el capítol com a exdefinidor i fou elegit prior de Gràcia (1823). Al capítol de 1824 tornà a ser definidor tercer. Prior de Barcelona (1826). Prior de Mataró (1829), passà un any sense càrrec i el 1833 va ser elegit prior de Reus, una comunitat difícil i en aquell moment dividida.

L’any 1835 era secretari del definidor i prior de Gràcia, potser per això va morir a Barcelona el 2.12.1841, esperant l’oportunitat propícia per restaurar la comunitat.

 

OBRA

1. Relación de los sucesos ocurridos en la comunidad y ciudad de Balaguer durante la ocupación francesa.

Burgos, Archivo Silveriano, ms. 57/4. El ms. no porta títol, però està signat a Balaguer el 16.5.1817 pel religiós, tot i que només el darrer paràgraf és autògraf. 2 f. s. n.

2. Ordenaciones del capítulo provincial.

ACDCB, A-III-4: Capítols, definitoris, cartes, II, f. 274. Reus, 4 de maig de 1817. 1 f. Redactades per Joan de Santa Cecília en la seva qualitat de definidor tercer. Es trametien, em forma de circular, a tots els priors de Catalunya.

3. Nota de las resoluciones hechas por el V. Dif[initori]o de Prov[inci]a celebrado a los 10 de Junio del año 1835 en este Ntro. Convento de Sn. Josef de la Ciudad de Barcelona en el Principado de Cataluña con motivo de una circular de Ntro. M. R. P. Gen[era]l y Dif[ini]dores Gen[era]les remitida a N. R. P. Pro[vincia]l y Dif[inido]res.

Burgos, Archivo Silveriano, Cajón 80b, letra CLXXVII. A l’ACDCB n’hi ha microfilm i reproduccions fotogràfiques. Ms. 1 f. 310 x 210 mm. Text autògraf del secretari accidental fra Joan de Santa Cecília, amb segell lacrat del mateix definitori, firmat pels cinc superiors provincials a Barcelona el 16.6.1835.

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1965-1966. // Íd. 1986: 292, 294, 297, 299, 300, 302, 303, 306, 308-310, 312, 313, 317-319, 322, 323, 399.

[MGC]
 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal