DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Joan de Jes˙s Maria, Freixes Homs (1623-1697)

Joan Freixes Homs nasqué a Lligordà l’any 1623. Era fill de Pere Freixes, de Lligordà, i d’Anna Homs, de Besalú.

Va estudiar humanitats i filosofia al costat del seu oncle, sacerdot. En la seva vestició havia adoptat el nom de Joan de la Creu, que canvià pel de Joan de Jesús Maria en professar.

Prof.: convent de Sant Josep de Barcelona, 11.11.1644, als 22 anys.

Prior de Gràcia fins al 1660, quan es posà la primera pedra del convent (1598); del Cardó el 1663. Prior de Mataró i definidor quart el 1666, prior del Cardó el 1669. Conventual de Reus el 1672, vicari del Cardó per absència del prior i prior d’aquest convent durant més de deu anys. El 1687 era prior de Mataró. Definidor primer el 1690. Provincial de Catalunya (1691-1693). Prior de Barcelona el 1696.

Es féu cèlebre per la seva extremada pobresa en el vestir. Va tenir molts mèrits i prelacies, tant provincials com generals. “En cada celda [estaba] o puesto en oración, o leyendo, o escribiendo cosas espirituales y devotas”.

Va morir al convent de Sant Josep de Mataró el 19.12.1697.

 

OBRA

1. Informe del P. Fr. Juan de Jesús María, carmelita descalzo, sobre el intento de envenenamiento del P. Fr. Antonio de S. Joseph por Dª Francisca Avinyó.

BUB, ms. 1956, f. 265-267. Tarragona, 27.5.1696. Imprès.

2. Sermonari

ACDCB, ms. s. n. Paper, 200 x 145 mm. P. 1-574. "Este tomo Iº de sermones es del P. fr. Juan de Jesús María, carmelita descalzo". Descrit a MCEM 1401.

Segons el P. Marcial, a la biblioteca del convent de Mataró es guardaven les obres següents:

3. De visitatione regularius.

4. De Ordine judiciare.

5. De privilegiis.

 

BIBLIOGRAFIA

Joan de Sant Josep. Anales, ll. VI, c. 63, p. 705, n. 2215. // Martial de Saint Jean-Baptiste 1730:  247, n. xxxvi. // Beltran Larroya 1955: 171. // Miquel Rosell 1958-1969: IV, 432. // Beltran Larroya 1986: 126, 129, 132, 134, 136, 139, 140, 150, 159, 160, 162, 165, 166, 393, 396, 588, 600, 601, 749. // MCEM 1401.

 

ARXIU

ACDCB, Difunts de Mataró, n. 63, f. 290v.

[MGC]
 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á