DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Jaume de Jesús i Maria, Fréixens Lafont (1733-1797)

Jaume Fréixens Lafont nasqué l’any 1733. Era fill d’Antoni Fréixens i de Josepa Lafont, tots dos de Tortosa.

Vest.: 29.3.1753. Prof.: convent de Sant Josep de Barcelona, 30.3.1754.

Conventual de Tortosa, fou designat prior de Balaguer l’any 1777.

Va morir a Tortosa el 15.2.1797, segons consta al mateix llibre on s’insereix el seu escrit.

 

OBRA

1. Relació del P. Jaume de Jesús Maria, sotsprior i arxiver, sobre les vicissituds del convent entre 1708 i 1776.

Madrid, AHN, Clero, llibre 14.531, f. 759-771. Inclosa dins: Libro de la fundación y estado del convento de religiosos descalços de Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Tortosa [...] hízose este libro a 24 de julio del año de 1636. 410 x 280 mm. La relació és signada el 21.6.1776.

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1986: 246.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal