DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Andreu de la Concepciˇ, Segarra (1716-1798)

Andreu Segarra nasqué l’any 1716 a Barbens. Era fill d’Isidre Segarra, d’Ivars, de professió cirurgià, i de la seva esposa Maria, de Barbens.

Vest.: 7.9.1733, als 16 anys. Prof.: Barcelona, 19.12.1734, als 18 anys.

Els anys 1742-1744, sabem que va estar destinat al convent de Girona; entre 1745-1749 al de Lleida, on el 1745 tenia una lectoria; episòdicament el trobem al desert del Cardó l’any 1748; a Barcelona, hi residirà entre 1761-1763, i finalment a la Selva del Camp entre 1771-1778, on aquest darrer any consta com a clavari de la comunitat.

Morí al convent de Sant Josep de Barcelona el 24 de juliol de 1798.

Transcripció de la nota necrològica: “Murió el P. Fr. Andrés de la Concepción a los 24 de julio de 1798, a las 11 de la noche. Fue natural de Barbens, en Urgel y professo de Barcelona. Tenía de edad 83 años y de professo 64. Su enfermedad fue una flaquesa gradual de nervios que, lentamente, despojándole de las fuersas y apetito de comer, le vino a sepultar en la cama y, al último, trasladarle a la sepultura. Recibió con la mayor edificación y ternura todos los santos sacramentos, y con tal quietud que cuando se le dio la noticia que se le había de dar el sagrado viático, la respuesta fue que era la noticia para él más plausible y alegre, la que le transfundió tal quietud y sosiego que con la mayor paz devolvió su alma a nuestro criador, y haviendo sido nuestro hermano una coluna de observancia, siguiéndola con el mayor tessón mientras tuvo fuersas, dejando edificados a todos los conventos que estuvo, no dudamos que estará ya agregado al número de los bienaventurados. Está enterrado en la sepultura de los religiosos en el número 19, esperando la resurrección de los muertos”.


OBRA

1. Llibreta de comptas, que conté las quatre reglas generals de la Aritmètica, per aprendre, ab facilitat, de comptas. És del P. F. Andreu de la Concepció, Carmelita Descals. Any 1769.

BUB, ms. 426, f. 10-23. Segurament procedent del convent de Sant Josep de Barcelona. Al primer f. copia unes cobles, en llatí, dedicades a la Companyia. Després de transcriure la unitat seguida d’un fins a divuit zeros, amb els seus respectius nombres, comença amb la “Correspondència de las pesetas de Castilla a lliuras, sous y diners de Cathalunya. 1 pesseta són 0 lliuras 7 sous 6 diners [...]”. Expl. en la “Regla per fer dels rals de vuit, lliuras”. Prova 793, 8. F. 23: “Taula de lo que·s conté en esta llibreta”.

Xarrié i Rovira (2002) en cita la recepta per fer tinta i la manera d’envernissar i pintar les estampes.


BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1958: 129. // Xarrié i Rovira, Josep M. Restauració d’obres d’art a Catalunya: Quatre generacions i un noble ofici. Barcelona: PAM, 2002, p. 21. // MCEM 1951

 

ARXIU

ACDCB. Vesticions. // Professions. // Necrologia Barcelona.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á