DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Francesc de Jes˙s, Vic (1722-1803)

Francesc Vic nasqué a Tarragona, 10.12.1722. Era fill del matrimoni format per Francesc Vic i la seva esposa Maria, pagesos de Tarragona.

Dos dels seus germans, Pau i Joan, també es feren carmelites descalços: Pau de Sant Tomàs d’Aquino (1713-1780), que professà el 1730; i Joan de Sant Pau (1736-1802) que professà el 1754.

Vest.: Barcelona, 19.10.1737, als 15 anys. Prof.: convent de Sant Josep de Barcelona, 11.12.1738.

L’any 1762 era definidor tercer, definidor quart el 1768. El 1771 era secretari provincial. El 1777, rector del Col·legi de Lleida. Després de dos provincialats a càrrec del seu germà Pau de Sant Tomàs d’Aquino (1769-1772 i 1775-1778), va ser elegit provincial quan era rector del Col·legi de l’orde a Lleida (1778-1781). Va prendre part molt activa en la reforma de les constitucions de 1787, com a delegat de Catalunya. El 1787 conventual de Reus.

Va morir el maig de 1803 al convent de Sant Joan Baptista de Reus.

 

OBRA

1. Pláticas a religiosos y sermones.

BUB, ms. 893. Any 1752. Paper, 190 x 145 mm. 232 f. “Este tomo, y demás escritos míos y de mi hermano difunto hermano Pablo, doy a qualquiera de los dos mis hermanos, Fr. Pablo de Santo Thomás de Aquino y Fr. Juan de San Pablo, después de mi muerte. Fr. Francisco de Jesús”.

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1955: 179-180. // Íd. 1986: 237, 240-245, 247-249, 252, 255-256, 717n, 751.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á