DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Felip de Sant Joan, Arenyˇ (1590-1667)

Felip de Sant Joan nasqué a Tona l’any 1590.

Prof.: convent de Sant Josep de Barcelona, 1610.

Va estudiar filosofia a Calataiud el 1612.

Va estar de conventual a Mataró entre 1620-1622. El 1623 era a Perpinyà. Sotsprior de Barcelona entre 1631-1634, anà a auxiliar els empestats de Perpinyà el 1631 (cf. Joan de Sant Josep. Anales). Prior de Perpinyà entre 1634-1637, el trobem de conventual al Cardó l’any 1638 i a Girona entre 1638-1640. Prior de Lleida entre 1640-1643, novament era a Perpinyà el 1644. Consta com a conventual a Vic entre 1645-1646, d’on passà a Mataró, on parava el 1647. L’any 1659 era a Girona.

Va morir al convent de Sant Jeroni de Vic el 25.3.1667, als 77 anys d’edat i després de 58 d’hàbit, pres a Barcelona.

 

OBRA

1. Consideraciones espirituales para religiosos.

BUB, ms. 1146. Descrit a MCEM 2178.

La Bibliotheca del P. Marcial li atribueix les següents obres:

2. De theorematibus theologiae moralis.

Ms. 8au.

3. Perpendiculum mysticum, hominis et vitae interioris.

Ms. 4t.

4. Quarundam difficultatem ad Theologiam Scholasticam attinentium expositione.

Ms. 8au.

 

BIBLIOGRAFIA

Joan de Sant Josep. Anales, ll. IV, c. 27, p. 342-343. // Serra i Postius 1726: 274. // Martial de Saint Jean-Baptiste 1730: 336-337, n. XXXVIII. // Beltran Larroya 1986: 77, 84, 86, 96, 369, 387, 582. // MCEM 2178.

 

ARXIU

ACDCB, A-III-13: Llibre Major del convent de Vic, f. 400.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á