DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Esteve de Sant Josep, Lledˇ (c.1637-1700)

Esteve Lledó va néixer a Barcelona cap a 1637, fill de Toni Lledó, natural de de Badalona, i de la seva esposa Paula, de Barcelona, mercaders de Barcelona. Va vestir l’hàbit de carmelita descalç el 17.6.1654. Va professar un any després, el 20.6.1655, als 18 anys. Vas ser conventual de Sant Josep de Mataró, cap a 1662-1663; consta que era a Santa Maria de Gràcia l’any 1665, i al convent de San Llorenç de Tarragona almenys entre 1682-1691, on va actuar com a procurador de la comunitat en moltes ocasions, i on finalment va morir l’any 1700.

Sembla que va rebre una certa formació matemàtica abans de la seva professió religiosa, quelcom gens infreqüent, per altra banda, entre les famílies pertanyents a l’estament mercantil, segons demostra l’anàlisi de les biblioteques particulars dels comerciants, malgrat en bona part es tractava d’un aprenentatge autodidacta.

 

OBRA

1. Geometria.

BUB, ms. 1337. Descrit a MCEM 1255.

 

BIBLIOGRAFIA

Catàleg Beltran

 

ARXIU

Professions// Vesticions//Conventualitats

 

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á