DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Clara del Santíssim Sagrament, Granollacs Blanes (1591-1648)

Clara Eugènia Granollacs Blanes va néixer a Vic el 1591. Era filla de Miquel de Granollacs, germà de Francesc de Granollacs (fundador i patró del convent), i d’Àngela Blanes, de València, “persona principal y germana de don Pedro de Vilanova” (Pere Valterra Blanes, senyor de la Vilanova, baró de Torres-Torres).

Prof.: 25.9.1607.

El 1627 era clavaria de la comunitat. Priora en tres triennis: 1630-1633, 1637-1640, 1646-1648.
Va morir a Barcelona el 20.3.1648.

Es conserven uns villancets a la seva vestició i professió en el cançoner del convent de carmelites descalces de la Puríssima Concepció de Barcelona.

[126] P. 158: “3a”. “Coplas al ábito de la hermana Clara del Santíssimo Sacramento”. Inc.: “Más que'l sol lindo y hermoso”.
[127] P. 158-159: “Otras”. “4a”. Inc.: “Clara, el niño Jesús”.
[139] P. 166: “A la profesión de la hermana Clara del Santíssimo Sacramento”. “14”. Inc.: “Pues que quedáis desposada”.
[140] P. 166: “Otras”. Inc.: “Pues del grande Hemanuel”.
[141] P. 167: “Otras”. “15”. Inc.: “Pues que ya sois, Clara”.
[142] P. 167: “Otras para el velo”. Inc.: “Pues que, Clara, sois velada”.

“Sent criatura de llet la entraren un dia en lo convent per lo torn y prenent-la en los braços nostra venerable mare Catarina de Cristo fundadora d’esta casa nos digué d’ella: Esta niña ha de ser religiosa en este convento, ab altres paraules molt significativas en abono de lo que havia de ser aquella ninya, lo qual, com a cosa dita de una persona que en obras y opinió común de tots era tinguda y reputada per santa, se té probablement fonch moguda de sperit de profecia, y més ab la confirmació en conformitat de nostre venerable doctor fra Domingo de Jesús María, lo qual ab paraules semblants o més encaridas, parlant un dia ab las religiosas del convent, estant ja la ninya en ell, perquè entrà de edat de nou anys (que com era naboda del fundador li feren aquell favor de rebre-la en aquella edad) digué lo dit pare que mirasen per la criança de aquella ninya, significant havia de ser una bona religiosa, com verdaderament o fonch tota sa vida, humil, apacible y charitativa ab tots, y de boníssimas entranyas, axí prelada com súbdita…”

 

OBRA

1. Cobles de desafiament creuades amb Teresa de Jesús.

ACD, Cançoner de les carmelites descalces de Barcelona. Es refereix a Teresa de Jesús, Meca Vilà (1592-1636).

[144] P. 168-169: “Coplas de desafío de la hermana Clara del Santíssimo Sacramento para la hermana Teresa de Jesús”. “17”. Inc.: “Disen que os alsáys con Dios”.

[145] P. 169: “Respuesta de la hermana Teresa para la hermana Clara”. “18”. Inc.: “Juráis no us llevaré a Dios”.

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1990: 32, 35. // MCEM 1849.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal