DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Esteve del Santíssim Sagrament, Saquero (1662-1747)

Stefano Saquero (Sachero) va néixer a Sanremo el 1662. Era fill de Juan Antonio Saquero, mariner, i Jerònima, tots dos de Sanremo, a la senyoria de Gènova.

Vest.: convent de Sant Josep de Barcelona, 4.6.1681. Féu testament el 1.6.1682, quatre dies abans de la seva professió, en poder de Jaume Corbera, notari de Barcelona; deixava hereus els seus germans a parts iguals i feia un llegat de 400 rals de vuit al convent, cobradors a València. Prof.: Barcelona, 4.6.1682, als 20 anys.

El 7.9.1708, quan era conventual del Col·legi de Reus, fou designat procurador de la província de Sant Josep de carmelites descalços de Catalunya davant la seu apostòlica i el papa Climent XI, a fi d’obtenir la possibilitat de confirmar els càrrecs provincials i locals, a escollir capítol provincial en l’esdevenidor, sense necessitat d’acudir al definitori general de l’orde, a causa dels impediments i la incomunicació causats per la guerra de Successió, tal com s’esdevingué l’any 1643 en la guerra dels Segadors. El definitori també designa com a procurador provincial Joan de l’Assumpció, conventual del Cardó. Sens dubte, els carmelites descalços comissionaven un frare d’origen italià perquè la tasca confiada fos duta a terme de la millor manera possible a Roma.

Esteve va morir al convent de Sant Joan Baptista de Reus el mes de novembre de 1747.

Tenia dos germans més que també es feren carmelites descalços:

Joan Baptista de la Concepció, Saquero (1665-1735)

Nascut a Sanremo. També ingressà al noviciat dels carmelites descalços de Barcelona. Vest.: 24.1.1683, com a frare llec. Prof.: 25.1.1684, als 19 anys d’edat. No tenim cap altra dada personal que no sigui la de la seva mort al convent de Tarragona el novembre de 1735.

Francesc de l’Assumpció, Saquero (1671-1697)

Fou el tercer dels germans Saquero que es féu carmelita descalç a Catalunya. L’acta de vestició diu que començà el noviciat a Barcelona el 30.7.1690. Prof.: 31.7.1691, als 20 anys d’edat. Rebé l’ordenació sacerdotal a Tarragona el 26.2.1695, i va morir, encara estudiant, al Col·legi teològic de Sant Josep de Lleida el mes de desembre de 1697.

 

OBRA

1. [Sermonari] “Aqueste tomo de apuntamientos le hace el P. Fray Esteve del Santísimo Sacramento al P. Fray Vicente de la Visitación el año 1705 a los 20 de octubre”.

Ms. ACDCB. Esteve fa entrega del seu manuscrit a fra Vicenç de la Visitació, Vinzenzo Corso, fill de Gianbattista Corso, pagès i negociant, del lloc de Ferrari, terme del lloc de Celi, bisbat de Savona, a la república de Gènova, i d’Angèlica Petxieta, el 1683, i profès carmelita descalç al convent de Sant Josep de Barcelona el 12.7.1703. Féu testament dos dies abans de professar, el 10.7.1703, davant del notari Francesc Rossell. Havia ingressat a la citada comunitat l’11.7.1702. Poc més se sap d’ell: ordenat diaca (20.IX.1704) a Tarragona, és conventual d’aquesta comunitat cap al 1708.

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1986: 179, 189, 194. // Íd. 1996.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal