DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

An˛nima. Relaciˇ sobre Marianna de Sant Josep (1780)

Anònima carmelita descalça del convent de Barcelona (?).

 

OBRA

1. Relació sobre Marianna de Sant Josep.

BUB, ms. 1956, f. 105-106. Barcelona, 9.7.1780. Sense signar. Dóna notícia de l’òbit de la religiosa carmelita descalça Marianna de Sant Josep i en fa el panegíric.

Marianna de Sant Josep, Barrera Agurri, nascuda el 1694, era filla de Jaume Barrera, tintorer de seda i doctor en filosofia, i d’Antiga Agurri. Prof.: convent de Barcelona, el 17.2.1720. Va ser dues vegades priora de la comunitat. Va morir a Barcelona el 8.7.1780.

 

BIBLIOGRAFIA

Miquel i Rosell 1958-1969: IV, 425-433. // Arnall 1983.

 

ARXIU

ACD, Llibre de difuntes, f. 174-176. // BC, ms. 2086, f. 11. // ACA, Reial Audiència, Plets civils, 32781 (1712).

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á