DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Antonio de Santa María (ante 1625?-1691)

Nascut al primer quart del segle XVII, possiblement a Conca. Va passar la seva primera joventut a la milícia, combatent en diversos fronts, assenyaladament a la guerra dels Segadors; anomenat “el Soldado”, relata alguna de les seves experiències a Catalunya a l’obra España triunfante.

Abandonà les armes per ingressar al Carmel descalç. Profès a Pastrana el 1644. Conventual de Madrid en 1681. Va morir al col·legi dels carmelites descalços de Guadalajara el 1691.

 

OBRA

Redactà una autobiografia. Deixà 26 vol. ms. Va compondre diversos compendis dels seus propòsits i divins favors. Quatre de les seves obres foren publicades:

1. Patrocinio de N. Señora en España: discursos historiales desde el nacimiento de Christo [...] hasta la real proclamacion de [...] Carlos Segundo, rey de las Españas [...].

Madrid: Diego Díaz de la Carrera, 1666. 4t. [11] + 236 f. 

2. España triunfante y la Iglesia laureada en todo el globo de el mundo por el patrocinio de Maria Santíssima en España: finezas que Nuestra Señora ha obrado con España, obsequios y servicios con que han correspondido nuestros Reyes Católicos a tan soberana señora [...]: discursos historiales desde el nacimiento de María Santíssima hasta la restauración de la ciudad de Mecina y entrada de la Reina [...] en su Real Corte, reinando [...] Carlos II / por el Padre Fr. Antonio de Santa María, religioso Descalço de Nuestra Señora del Carmen.

Madrid: Julián de Paredes, 1682. En aquesta obra explica, als capítols 44, 45 i 48 (p. 410-433 i 452-460) la guerra dels Segadors a Catalunya, on va prendre part com a soldat del “tercio del conde de Molina”, servint la monarquia hispànica. Va ser present a les accions del socors del setge de Salses, Cotlliure i la Roca, Barcelona, i al setge de Tarragona. Obra citada per Feliu de la Penya, Serra i Postius, i Roig i Jalpí.

3. Vida de San Julián, Obispo y Patrón de Cuenca y del [...] Sr. Don Enrique Pimentel Obispo de aquella Santa Iglesia [...].

Alcalá: Francisco García Fernández [...]: véndese en su casa, 1686. En la mateixa obra: Breve epílogo de la vida del ilustríssimo y reverendíssimo señor D. Enrique Pimentel, Obispo de Cuenca. Alcalà, Francisco García Fernández [...], s. a. 4t. [8] + 60 p.  El biografiat va morir l´any 1653 (p. 59).

4. Dichos y hechos de Santa Teresa de Jesús.

Ms. Editat el 1983 per M. Sánchez Regueira.

5. De contemplatione divina.

Ms.

6. Vida de San Ángelo, mártir.

Ms.

7. Consejos políticos sacados de las obras de Nuestra Santa Madre.

Ms.

8. Miseria humana y misericordia divina.

Ms.

 

BIBLIOGRAFIA

Martial de Saint Jean-Baptiste 1730: 39. // Silverio de Santa Teresa 1935-1952: XI, 201-203. // Antonio de Santa María. Dichos y hechos de Santa Teresa de Jesús: manuscrito sobre Teresa de Jesús. Siglo XVII. Madrid: Fundacio?n Universitaria Espan?ola, 1983. [A cura de Manuela Sánchez Regueira].

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal