DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Libro de la fundaciķn y estado del convento de religiosos descalzos de Nuestra Seņora del Carmen de esta villa de Matarķn

Comunitat de religiosos carmelites descalços del convent de Mataró.

 

OBRA

1. Libro de la fundación y estado del convento de religiosos descalços de Nuestra Señora del Carmen d'esta villa de Matarón, con notas. Hízose este libro a 16 días del mes de febrero del año de 1636.

Mataró, Arxiu de la parròquia de Santa Maria. S. XVII-XVIII; començat el 1636. Aquest llibre és especialment interessant per les notes històriques sobre la fundació, la història local i les biografies dels religiosos que moriren al convent. Contingut:

F. 1-2 [Índex].
F. 3-6: “Fundació de aquest convent, quant y com se féu”.
F. 6-11: “Memòria dels prelats que y ha aguts en aquest convent”.
F. 12-56: “Memòrias perpètuas de missas y obligacions de aquest convent [...]. Fundasió de la festa de N. S. de la Anunsiasió [...]. Privilegis y breus de sumos pontífices que té aquest convent [...]. Escripturas en favor de aquest convent [...]. Concòrdia ab la ciutat de Mataró de la festa de Sant Josef [...]. Actes, censos y censals en favor de aquest convent [...]. Actes de censals y censos que fa y paga aquest convent”.
F. 57-59: “Sepulturas perpètuas venudas a personas particulars”.
F. 62-91: “Profesions de religiosos coristas, llecs y donats fetas en aquest convent”.
F. 92-114: “Memòrias de religiosos que han mort en aquest convent”. [Necrologies de religiosos de Mataró (1599-1669): P. Pau de la Creu (1599); G. Joan de la Mare de Déu (1602); germà corista (1602); fra Tomàs del Santíssim Sagrament (?); G. Jaume de Sant Elies (1609); P. Albert de la Purificació (?); P. Pau del Sant Àngel (1616?); G. Sebastià de l’Esperit Sant (1619); P. Josep de Sant Albert (1621); G. Joan del Carmel (1629); G. Josep de l’Esperit Sant (1630); P. Pere de Santa Eulàlia (1631); G. Francesc de Sant Rafael (?); G. Joan de l’Ascensió (1636); P. Pere de Sant Josep (1637); P. Josep de Sant Ciril (1638); P. Joan de la Purificació (1638); P. Joan de l’Encarnació (1645); P. Josep de la Concepció (1646); P. Josep de Sant Hermenegild (1647); G. Antoni de l’Esperit Sant (1647); P. Rafael de Jesús (1649); P. Maties de Sant Ciril (1650); G. Hilari de Crist (1652); P. Dídac de Sant Josep (1652); G. Silvestre de Santa Maria (1652); P. Elies de l’Ascensió (1657); P. Miquel de Jesús (1658); G. Gabriel de Sant Joan Baptista (1659); G. Francesc de Santa Teresa (1661); P. Joan de la Presentació (1667); P. Antoni de la Creu (1668); P. Josep de Sant Mateu (1669). L’any 1669 comença el costum de fer una relació de les vides exemplars dels religiosos morts al convent: P. Francisco de la Virgen (1671); G. Nicasio de San Tomás (1678); P. José de la Ascensión (1678); P. Francisco de la Asunción (1678); P. Pedro de los Ángeles (1678); P. Francisco de la Encarnación (1679); G. Jerónimo de la Cruz (1680); G. Antonio de la Visitación (1681); G. Miquel de los Santos (1683); P. José de San Elías (1684); P. Jaime de San Eliseo (1684); G. Jacinto de San Jorge (1684); P. Francisco del Carmelo (1684); G. Bernardo de Santa Inés (1684); G. Pedro del Niño Jesús (1692); P. Pedro de la Presentación (1686); P. Francisco de San Joaquín (1686); P. José de Jesús María (1686); P. Diego de Jesús (1686); P. Esteban de la Purificación (1686); G. Batista de San Eliseo (1687); G. Mateo de San Eliseo (1688); P. Juan de la Ascensión (1689); P. Dimisio? de Cristo (1690); P. Jerónimo de la Resurrección (1696); P. Juan de San Antonio (1694); G. Juan de San Alberto (1697); P. Juan de Jesús María (1697); G. Román de San José (1698); P. Rodrigo de la Concepción (1705); P. Francisco de San Luis (1706); G. Francisco de San Bruno (1707); P. Salvador de la Madre de Dios (1704); P. Toribio de San Agustín (1708); P. Pablo de la Cruz (1709); G. Jaime de San Agustín (1711); P. Juan de Santo Tomàs de Aquino (1714); P. Juan de la Virgen (1714).]
F. 115-121: “Visitas que los prelats superiors van fent en aquest convent”.
F. 122-129: “Escripturas de compras de casas per lo siti de aquest convent y de altres qualsevol compras”.

 

BIBLIOGRAFIA

José de Santa Teresa. Reforma de los descalzos de Nuestra Señora del Carmen de la primitiva observancia, III. Madrid, 1683, p. 403-408 (“Fundación del convento de San Joseph de religiosos en Mataró. Noviciado, e hijos notables del”). // “Relació breu de la fundació del convent de Sant Joseph de la vila de Mataró, de descalços de Nostra Senyora del Carme”. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria [Mataró], 14 (juliol de 1982), p. 39-42. // Ribas i Bertran, Marià. “L’església de Sant Josep”. Íd., p. 21-30. // Soler i Fontrodona, Rafael. “El llibre de la fundació del convent de carmelites descalços de Sant Josep de Mataró”. Íd., p. 5-17. // Beltran Larroya 1982. // Íd. 1986: 480-497.

 

ARXIU

ACDCB, A-II-11: Documents del convent de Mataró (1588-1714). 129 f. Documentació reproduïda.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal