DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

DionÝs de la Concepciˇ, Verdera CašÓ (1716-1793)

Dionís Verdera i Caçà nasqué a Blanes el 15.2.1717. Era fill de Bernat Verdera i de Margarida Caçà, apotecaris, tots dos de Blanes.

Vest.: 6.12.1735. Prof.: 6.12.1736, als 20 anys d’edat.

Elegit prior del convent de Sant Llorenç de Tarragona al capítol general de 1757. Era prior de Reus l’any 1768. Elegit prior de Barcelona al capítol de Pastrana l’any 1772. Prior de Girona el 1777. També fou prior de la Selva. L’any 1779 era mestre de novicis a Gràcia. El 1789 consta com a conventual a Girona, on va morir l’any 1793.

Havia estat lector de teologia escolàstica i moral.

 

OBRA

1. Viridiarum Spirituale (Ramillete de flores suavíssimas recogidas por varios Autores, Jardín ameno que da flores en todo tiempo. Devociones diversas a Jesús y María y Joseph, para celebrar sus festividades de todo el año).

ACDCB, ms. sense sign. Anotació a la contraportada anterior: “Es del P. F. Dionisio de la Concepción, carmelita descalzo. Este libro después de mi muerte se ha de entregar a la Hª María Josepa de San Martín, religiosa en nuestro convento de Tarragona, y en falta de ella a la Hª Francisca de la Madre de Dios, y en falta de ésta a la Hª Antonia del Espíritu Santo, todas religiosas descalzas de Tarragona”. Descrit a MCEM 1670.

En aquesta obra s’esmenten algunes religioses carmelites descalces: Maria Josepa de Sant Martí, Homegueri Adalí (la Palma, Tarragona, 1738-1808); Francesca de la Mare de Déu, Miró Baget (Reus 6.9.1748-1839); Antònia de l’Esperit Sant, Miró Baget (Reus, 10.6.1751-1826).

2. Devota expositio litteralis et mystica totius missae et caeremoniarum eius ex variïs authoribus collecta et concinnata atque ad praxim reducta ad illam devote celebrandum.

Girona: Antoni Oliva, 1772. D’aquesta obra, se’n van fer sis edicions. Traduïda del llatí al castellà pel prevere Manuel Gumiel el 1841.

3. Preces Gertrudianas.

Girona: Antoni Oliva, 1784. Traducció de l’obra de les germanes Gertrudis i Matilde, religioses de l’orde de sant Benet. Aquesta obra comptà amb moltes edicions porteriors, la darrera coneguda de les quals a Barcelona: Eugeni Subirana, 1909.

 

BIBLIOGRAFIA

Miguel de los Ángeles. “El antiguo convento de carmelitas descalzos de Gerona”. AIEG, XIV (1960), p. 320. // Arnall 1986. // Beltran Larroya 1986: 241-242, 247-246, 717n. // Íd. 1990: 693, 1046. // MCEM 1670.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á