DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Fundaciķn de nuestro convento (1817)

Comunitat de carmelites descalços del convent de la Mare de Déu de Gràcia.

 

OBRA

1. Fundación de nro. Convento de carmelitas Descalzos de Gracia [...] Pias memorias [...] rentas [...] desde el año 1625, qe. fue en el qe. se fundó hasta el corriente de 1817.

ACA, ORM, lligalls Hisenda, 151; ACDCB, A-II-10: Documents de Gràcia (1626-1835), documentació reproduïda, 193 f. (f. 2-73). El ms. original té una extensió total de 474 pàgines, tot i que aquí només fem referència a les primeres 66, que són les que constitueixen pròpiament la història de la fundació i la construcció del convent, l’església i les capelles; les pàgines restants es refereixen a pies memòries i censos. Amb tot les primeres 20 són estrictament la història del convent de Sant Josep de Barcelona i dels fundadors d’ambdós convents, Josep Dalmau i la seva esposa Lucrècia Balcells.

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1986. // Martí Bonet, Josep M. Els Josepets: Història de la parròquia de Ntra. Senyora de Gràcia i Sant Josep. Barcelona, 1986.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal