DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Maria Josefa de Jes˙s, Lˇpez de Ortega Francisco (1726-1793)

Maria Josefa va néixer a Vilafranca del Penedès l’any 1726. Era filla de Miguel López de Ortega, “comisario de guerra de los exércitos de su magestad y sustituto en las reales guardias valonas”, i d’Ildefonsa Francisco, habitants de Barcelona.

Prof.: convent de les carmelites descalces de Barcelona, 30.9.1749.

Va morir el 23.6.1793.

“Su capacidad fue relevante, por lo que la eligión la ocupó en los oficios de tornera, sacristana, infermera, maestra de novicias, supriora, algunes veces priora, y encontrándose a lo último trance exerciendo el de maestra de novicias”.

 

OBRA

1. Plática que hizo la M. R. Madre Priora Josefa de Jhesús en la solemne profeción de la hermana Madalena del Santísimo Sacramento. Año de 1791.

ACD, ms. 4 f. L’any 1791 correspon al de la seva vestició. Magdalena del Santíssim Sagrament, Bortis Gou (1769-1833), va néixer a Olot el 1769; professà al convent de les carmelites descalces de Barcelona el 7.12.1792 i va morir en aquesta ciutat el 29.4.1833.

Teresa de Jesús adreçava plàtiques a les seves religioses. Hi ha diversos testimonis moderns de plàtiques i sermons de priores a la comunitat en Edith Stein, Teresa de Lisieux... Aquest tipus d’elocucions només es feien de forma interna a la comunitat, dins la clausura, i poques vegades es posaven per escrit.

 

ARXIU

ACD, Llibre de difuntes de les carmelites descalces de Barcelona.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á