DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Relacions de festes i professions (Vic: frares)

Comunitat de carmelites descalços del convent de Vic.

 

1696
Villancicos qve se cantaron en la solemne translacion del santissimo sacramento a la iglesia nueva de los muy religiosos padres Carmelitas Descalços de la noble ciudad de Vique, dia de nuestra gran madre la serafica doctora Santa Teresa de Iesus a los 15 de Octubre del año 1696: cantòlos la insigne capilla de la Seo, siendo maestro de ella Iayme Suvias. Barcelona: en la imprenta de Ioseph Texido [...], [c. 1696].

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal