DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Relacions de festes i professions (Vic: monges)

Comunitat de carmelites descalces del convent de Jesús, Maria, Josep i Teresa de Vic.

 

1687
Villancicos qve se cantaron en la solemnidad de la profession de la madre Cecilia de Iesvs Maria, en la iglesia de las muy religiosas carmelitas descalças de la ciudad de Vique.  

1745
Villancicos que se cantaron en el [...] Convento de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Vique en la [...] Profession y velo de la herma. Maria Iosefa de la Concepcion, en el siglo D. Maria Josefa de Bojóns y Foncuberta, dia 11 de Octubre de 1745 [...] por José Bernat [...]. Pedro Morera, impresor.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal