DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Relacions de festes i professions (Reus)

Comunitat de carmelites descalces del convent de la Immaculada Concepció de Reus.

 

1712
Villancicos que se han de cantar en el [...] Convento de Carmelitas Descalças de [...] Reus a la profession y velo de la Me. Feliciana de la Virgen del Pilar, en el siglo Feliciana Gazo, ò Gassò [...], dia 13 de octubre de 1712 por la Capilla de la Iglesia de dicha ciudad, siendo su maestro Iayme Beltri. Barcelona: por Rafael Figuerò [...], [c. 1712].

1717
Villancicos que se cantaron en el religiosissimo convento de Carmelitas Descalzas de la villa de Reus, en el dia 25 de Setiembre del año 1717, a la profession y velo de la hermana María Antonia del Espíritu Santo, en el siglo Maria Socòs, Antonia Gavaldà y Simó: cantòlos la capilla de la misma villa, siendo su maestro el licenciado Iayme Beltrí. Barcelona: por Jayme Surià [...], [c. 1717].

1736
Villancicos que se cantaron en el convento de la Pvrissima Concepcion de carmelitas descalças, de la villa de Revs, en la solemne profession de sor Francisca de San Joseph, en el siglo Alguer, y Bosch. Dia 19. De febrero del año 1736. En la imprenta de Ivan Veguêr, en la plaça de San Iayme, 1736.

1755
Villancicos que se cantaron en la fiesta de la profession, y velo de la hermana Catalina de San Joseph en el siglo Catalina Pi, en el [...] Convento de la Purissima Concepcion de Carmelitas Descalzas de la villa de Reus el dia 9 de Febrero de 1755. Imprenta de Joseph Barber impressor.

1762
Subida del monte Carmelo explicada en tres villancicos, que se cantaron en la fiesta de la solemne profession y velo de la hermana Maria Narcissa del B. Joseph de Calaçàns, en el siglo Maria Narcissa Matheu i de Padrò, en el [...] convento de la Purissima Concepcion de carmelitas descalzas de la villa de Reus el dia [espai en blanc] de enero de 1763: cantòlos la capilla de dicha villa, siendo su maestro [...] Jayme Hernandez. Tarragona: por Magin Canals [...] [c. 1762].

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal