DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Llibre major tercer (1759-1835)

Comunitat dels carmelites descalços del convent de Sant Llorenç de Tarragona.

 

OBRA

1. Llibre major tercer de censos y censals a favor de est convent de Sant Llorenç de Carmelitas Descalços de Tarragona, compost en lo present any de 1759.

Tarragona, Arxiu diocesà, secció Religiosos. És una obra interessant tant per la informació que aporta sobre la fundació del convent de Tarragona com per les biografies dels religiosos que hi van morir entre 1762 i 1826.

“Taula de tot lo contengut en aquest Llibre Major”.
“Aygua del convent”.
“Taula general de tots los censalistas y censals que cobra aquest convent”.
“Fundació de aquest convent i demés fundacions de pias memòrias que diferents benefactors han fundat en dit convent de Sant Llorenç”.
“Novicis que han pres lo sant hàbit en aquest convent o en altra”.
“Religiosos que han profesat en aquest convent de carmelites descalços”.
“Generals de la religió, provincials de esta província y priors de est convent desde lo any 1757” (fins al 1829).
“Visitas de est convent” (1759-1826).
“Memòria de religiosos que han mort en est convent desde lo any 1759”. [G. Josep de Sant Tomàs (1762); P. Anton de Sant Pere d’Alcàntara (1762); P. Francesc de Sant Agustí (1763); G. Joan de Sant Tomàs (1765); P. Pere de Sant Josep (1765); P. Joan de Santa Maria (1766); P. Joan de Sant Maties (1771); P. Francesc de Sant Josep (1775); P. Francesc dels Àngels (1775); P. Cristòfol de Sant Josep (1778); P. Anton de Jesús Maria (1779); P. Marià de Santa Teresa (1781); G. Josep de Sant Fèlix (1784); G. Dídac de Santa Teresa (1784); P. Narcís de Santa Teresa (1784); P. Marià de Sant Josep (1785); P. Marià de Sant Albert, secretari provincial (1786); P. Ramon de l’Assumpta (1789); P. Anton de Santa Teresa (1790); G. Marià de Santa Teresa (1792); P. Miquel de Sant Francesc (1793); P. Pau de la Concepció, provincial (1794); P. Miquel de Santa Maria Magdalena (1796); Fr. Cristòfol de Sant Josep (1798); G. Josep de Santa Teresa, llec (1798); P. Joaquim del Santíssim Sagrament (1800); P. Gaspar de Santa Teresa (1801); P. Francesc de l’Ascensió (1801); P. Joan de Santa Maria (1802); P. Domènec de Santa Teresa (1802); P. Vicenç de Santa Teresa (1803); P. Esteve de Santa Teresa (1803); P. Jaume de Santa Maria (1803); P. Francesc de Sant Tomàs (1806); P. Joan del Nen Jesús (1809); P. Ramon de Sant Tomàs, definidor provincial III (1809); P. Agustí de Sant Miquel (1809); G. Josep de Tots els Sants (1809); P. Albert de Santa Teresa (1809); P. Josep de Santa Elena (1809); P. Fèlix de Sant Josep, prior (1809); G. Ignasi de Sant Elies (1802); P. Joan de Santa Teresa (1810); G. Narcís de Sant Josep, infermer (1811); P. Josep de l’Assumpta (1811); P. Jaume de Santa Rosa, superior (1811); G. Josep de Sant Bonaventura (1821); P. Josep de Santa Úrsula (182...); P. Lluc de la Purificació (1824); P. Pau dels Dolors (1826); Martí de la Sagrada Família.]
“ Fundacions efectuades en el convent”.
“Novicis que han pres lo sant hàbit en aquest convent o en altra”.
“Religiosos que han profesat en aquest convent de carmelites descalços”.
“Generals de la religió, provincials de esta província y priors de est convent desde lo any 1757” (fins al 1829).
“Visitas de est convent” (1759-1826).

 

BIBLIOGRAFIA
Capdevila 1928. // Beltran Larroya 1986: 552-557.

 

ARXIU

ACDCB, A-II-4: Llibre major III del convent de Tarragona (1759-1835); 168 f. Documentació original i reproduïda (ampliacions fotogràfiques).

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal