DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

An˛nim. Canciones y otras poesÝas sagradas (s. XVII)

Comunitat del convent de carmelites descalços de Sant Josep de Perpinyà.

 

OBRA

1. Canciones y otras poesías sagradas.

Perpinyà, Médiathèque centrale (olim Biblioteca pública), ms. 12 (olim Anc. 6). S. XVII. Paper, 210 x 153 mm. 177 f. Enquadernació de pergamí. Ex-libris “Carmelitarum discalceatorum conventus perpinianensis”. És un recull de temàtica religiosa, en castellà, amb una dedicatòria a la Mare de Déu del Carme i poemes a la verge Maria, la vinguda de Jesucrist, sant Jeroni, santa Teresa, sant Josep, el santíssim sagrament i altres. Se’n pot consultar microforma: Perpinyà, Médiathèque centrale, Mf ms. 2 MB 115, i còpia digital sobre aquesta a l'ACDCB. Contingut:

"A la virgen del Carmen, mi señora, dedicatoria”.
“Otavas a la Anunciación de María santíssima”.
“Otavas a la Visitación de María santíssima”.
“Otavas a la Expiración de María santíssima”.
“Otavas a la Purificación de María santíssima”.
“Otavas a la Assumpción de María santíssima”.
“Otavas a la commemoración solemne de la virgen del Carmen, María santíssima”.
“Otavas al dolor y soledad de María santíssima”.
“Otavas a nuestra señora de las Nieves”.
“Otavas a la Asunción de María santíssima”.
“Otavas a la inmaculada Concepción de María santíssima”.
“Otavas a la virgen del Rosario y nuestra señora María santíssima”.
“Otavas a los deseos que los santos padres tuvieron de la venida del Hijo de Dios al mundo”.
“Otavas a la Encarnación del Hijo de Dios”.
“Otavas al santíssimo Nacimiento del Hijo de Dios”.
“Otavas a la Circuncisión del niño Jesús”.
“Otavas al dulcíssimo nombre de Jesús”.
“Otavas a la Epifanía del Señor”.
“Canciones reales al glorioso san Gerónimo”.
“Canciones y lyras. Canción para la Virgen, nuestra señora”.
“Lyras reales a la venida del Hijo de Dios al mundo”.
“Lyras al nacimiento del Hijo de Dios”.
“Canción al dulcíssimo nombre de Jesús”.
“Otavas a la Natividad de María santíssima”.
“Canción al santíssimo sacramento”.
“Canción a Christo, nuestro señor, en la cruz”.
“Otavas a la Presentación de María santíssima”.
“A la tormenta de la Passión”.
“A la santíssima Cruz”.
“Canción a la sabiduría eterna, Jesuchristo, nuestro señor”.
“Al santo ángel de la guarda”.
“Canción a nuestra santa madre Teresa”.
“Canción a la seguridad de la vida retirada”.
“Soneto. Salúdase a la virgen María, nuestra señora”.
“Otro. A la inmaculada Conpepción de nuestra señora”.
“Otro. Al desposarse con san Joseph”.
“Otra. A la Anunciación de nuestra Señora”.
“Otro”.
“Otro. A la Visitación de nuestra Señora”.
“Otro. A la Purificación de nuestra Señora”.
“Otro”.
“Otro. A la soledad y llanto de la Virgen, nuestra señora”.
“Soneto a los deseos de la venida del Hijo de Dios que tuvieron los santos padres”.
“Otro. A la venida del Hijo de Dios al mundo”.
“Otro. Al Nacimiento del Hijo de Dios”.
“Otro. En que se ofrese el niño Jesús un corderito”.
“Otro”.
“Otro”.
“Otro”.
“Otro”.
“Otro. A la Adoración de los santos reyes”.
“Sonetos a la institución del santísimo sacramento”.
A continuació, més de trenta sonets i poemes sense títol ni separació.
 

BIBLIOGRAFIA

Louis de Sainte Thérèse. Annales des Carmes deschausseuz de France. París, 1665. // Haenel, G. Catalogi librorum manuscriptorum qui in bibliothecis Galliae, Helvetiae, Belgii, Britanniae, Hispaniae, Lusitaniae asservantur. Lepizig: I. C. Hinrichs, 1830, col. 284. // Capeille, J. “Les anciens monastères de Perpignan. Les Carmes déchaux (1589-1791)”. Revue historique et littéraire du diocèse de Perpignan (1930), p. 378-392, 416-420. // Froeschlé-Chopard, Marie-Hélène; Sinicropi, Gilles. “Lire pour croire. Étude de qualques bibliothèques de carmes déchaux”. A: Bernard Dompnier; Marie-Hélène Froeschlé-Chopard (dir.). Les religieux et leurs livres à l’époque moderne. Actes du colloque de Marseille, EHESS, 2 et 3 avril 1997. [Clermont-Ferrand]: Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2000, p. 109-132. // Catalogue Collectif de France [consulta: 8/02/2014]

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á