DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Bonaventura de Sant LluÝs Gonšaga, Torner Lleˇ (1775-post 1822)

Bonaventura Torner Lleó nasqué a Barcelona el 15.4.1775. Era fill de Bonaventura Torner i de Francesca Lleó, de Vilafranca del Penedès.

Vest.: 21.1.1791 (prèviament havia estat religiós mínim durant 13 mesos). Prof.: 24.6.1792.

Va ser lector de teologia i de cànons. El 1807 era conventual de Girona. L’any 1817 era procurador provincial i conventual de Barcelona. El 1821, prior del convent de Gràcia.

Se li va acceptar la renúncia al càrrec de superior del convent de Gràcia perquè el religiós no podia “avernirse con excesos, que de ningún modo puede prevenir ni contener, sin exponer la falsa y aparente paz que al abrigo de la tolerancia e incorrección disfruta el convento y o goza de manera alguna el suplicante”.

Secularitzat, s’ocupà de la l’església de Sant Maties, de religioses jerònimes, una de les noves parròquies creades durant el trienni liberal, com altres religiosos addictes al nou sistema liberal. Aquell mateix any 1821 se’l va considerar idoni per impartir aritmètica i gramàtica castellana a l’Acadèmia Cívica.

 

OBRA

1. Discurs pronunciat per lo R. P. Prior de carmelitas descalsos del poble de Gràcia, Fr. Bonaventura de S. Lluís Gonzaga, en lo dia de la colocació de la làpida constitucional en dit poble. Als 23 dezembre de 1821.

Barcelona: Miquel i Tomàs Gaspar, 1822. 32 p., 200 mm. Edició bilingüe a doble pàgina. Original a l’AHCB. Reproducció en fotocòpia a l’ACDCB.

 

BIBLIOGRAFIA

Feliu Montfort, Gaspar. La clerecia catalana durant el trienni liberal. Barcelona: IEC, 1972, p. 90-91, 100, 131. // Sáenz-Rico Urbina, Alfredo. La educación general en Cataluña durante el trienio liberal (1820-1823). Barcelona: Universidad de Barcelona, 1973, p. 409. // Beltran Larroya 1986: 298-300. // Martínez, Bernabé Bartolomé. Historia de la acción educadora de la Iglesia en España. Madrid: BAC, 1997, p. 426. //  DHEC, III.

 

ARXIU

ADB. Expedients i informacions, 1821. Elecciones, n. 16.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á