DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Agustí de Santa Caterina, Massip Vidal (1718-1786)

Agustí Massip i Alçamora nasqué a Cambrils l’any 1718. Era fill de Josep Massip i Alçamora, apotecari, natural de Cabacers, i de Teresa Vidal, de Cambrils.
 
Vest.: Barcelona, 28.10.1737, als 19 anys d’edat. Prof.: Barcelona, 25.10.1738, als 20 anys.
 
Sabem que entre els anys 1746-1750 fou conventual de Tarragona, i que almenys l’any 1752 era a Tortosa; el 1753 estava destinat a Lleida i el 1756 era a Reus.
 
Morí al convent de Santa Maria de Gràcia el mes d’abril de 1786, després de 48 anys com a carmelita descalç.

 

OBRA

1. Devocionari, Testament espiritual

BUB, ms. 1127. Segona meitat s. XVIII. 97 f. útils, menys el 24v, 28v, 35v, 47v, 49v, 50v, 52, a més d’un f. al principi i un altre al final, que estan en blanc. S. f. Paper, 125 x 85 mm. Enq.: cartó. Proc.: a l’interior de les tapes es llegeix: "És del P. Agustí de Santa Catharina, de y en Ntra. Sra. de Gràcia, extramuros de Barcelona".

[1] F. 1-28 [Devocionari en francès]. "Oraisson pour demander a Dieu de ne point abuser des sacrame[nt]s [...]". Inc.: "Seigneur, faites moi la grace de ne point aimer le monde". Expl.: "Après la Communion [...]: dont je reçois maintenant le divin Corps".
 
[2] F. 29-35 [Vària, en llatí]. "Persius pöeta in proemio suis operis". Inc.: "O curas, o vota hominum vanosque labores, o spem fallecem, o caeca solatia mentis". Conté, a més: "Borbonii carmen ad Crucifixum"; "Carmina pictoris pöetae"; "Epistola B. V. M."; "Sta. Ildegardes cap. Filiae Sion"; i "Onuphrius Mariscal: De B. V. M. de Monte Carmelo".
 
[3] F. 36-51: "Pràctica per ajudar a ben morir. Actes de fe". Inc.: "Suprema y adorable Majestad de mon Déu". Segueixen, en llatí, unes consideracions sobre els pecats; un text de sant Tomàs d’Aquino en defensa de la Immaculada Concepció; i "Benedictio animalium in die Sti. Antonii, abb."].
 
[4] F. 53-83: "Officium Defunctorum" (imprès s. ll.: s. n., s. a.).
 
[5] F. 84-89: "Testamentum [spirituale fris. Augustini a Sta. Catharina, C.D., 4 junii 1771]".
 
[6] F. 90-97 [Publicació dominical de les festes durant la setmana. Actes de fe, esperança, caritat, etc.]. Expl.: "y direu mentre lo divinal office se celebrarà, en penitència un Pare Nostre y una Ave Maria".

 

BIBLIOGRAFIA
 
Gabriel de la Cruz 1958: 127. // Miquel Rosell 1958-1969: III, 177-178. // MCEM 2179.

 

ARXIU
 
ACDCB. Conventualitats, 1700-1835, II.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal