DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Historia del convento de monjas de Nuestra Se˝ora de la Concepciˇn de Matarˇ (s. XVII ex.-XVIII in.)

Comunitat de carmelites descalces del convent de Mataró. Beltran Larroya extreu les dades de la fundació d'aquest convent dels Anales de Joan de Sant Josep, que les devia copiar de l’arxiu mateix de les religioses, ja que sabem que va estar un temps a Mataró, si més no hi era el 8.8.1707.

La relació següent procedeix originàriament del convent de San Hermenegildo de Madrid, seu de la cúria general de l’orde, on s’enviaven les cròniques de les fundacions i les biografies de religiosos il·lustres des de tots els convents per a la confecció de la història general del Carmel descalç. El convent de les descalces de Mataró no conserva el seu arxiu, a causa de les destruccions que ha patit en la seva història, per tant aquest document encara cobra més valor.

 

OBRA

1. Història del convento de monjas de Ntra. Señora de la Concepción de Mataró. Vida de la Hermana Margarita de la Visitación y de la Hermana Isabel de San José.

BNE, ms. 8693, f. 389-409. S. XVII ex.-XVIII in. Les monges biografiades són: Margarida de la Visitació, Argent i Congostell (1610-1651), nasqué a La Roca del Vallès l’any 1610; prof.: convent de carmelites descalces de Barcelona, 2.8.1635; fou una de les quatre religioses designades per anar a fundar el convent de Mataró el 25.4.1648; va morir als 41 anys, el 23.11.1651. Isabel de Sant Josep, Vives (1617-1657).

 

BIBLIOGRAFIA

Joan de Sant Josep. Anales, p. 415-417, 420-422, 436-438. // Beltran Larroya 1990: 350-362.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á