DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Bernat de Jes˙s Maria, Vilana (1559-1637)

Bernat de Vilana nasqué a Barcelona l’any 1559. Era fill de Jeroni i Magdalena Vilana.

Segons l’historiador general de l’orde Francisco de Santa María, en el seu Merecido elogio del P. Fr. Bernardo de Jesús María, natural de Barcelona, a les vigílies del seu casament, mentre Bernat jugava a les canyes amb uns companys, sobtadament fugí en un prompte i s’encaminà a cavall cap a Castella, on demanà l’hàbit al convent de Sant Pedro de Pastrana, des d’on va escriure a la seva família per explicar el seu canvi de vida.

Prof.: convent de Pastrana, el 10.8.1590.

Apareix com a capitular al tercer capítol provincial (Tàrrega, 1595). Vicari de Tortosa fins 1600 i prior de Lleida entre 1600 i 1604. L’any 1604 era al Desierto de Bolarque. Prior de Tarragona i definidor de la província (1604-1607); prior de Tortosa (1607-1610); prior de Lleida, per segon cop (1610-1613); definidor general (1613-1616); prior de Tarragona (1616-1617); prior de Mataró (1617-1619); prior de Barcelona (1619-1622); i prior de Tortosa (1622-1625).

Va morir al convent del Miracle de Tortosa el 18 de novembre de 1637.

Consta entre els signants, el 1603, del conveni entre Josep Dalmau i la comunitat del convent de Sant Josep de Barcelona per construir el nou convent de Sant Josep. També figura, com a prior del convent de Sant Llorenç de Tarragona, en la presa de possessió del Desert del Cardó el 6 d’abril de 1606.

Segons Torres Amat (1836), “fue prior de Barcelona, erudito y virtuoso. Publicó los hechos auténticos de la canonización de Santa Teresa, que se imprimieron en Barcelona en 1622, en París en 1625, en Viena en 1626” (Acta authentica canonizationis Stae. Matris Teresiae).

 

OBRA

1. Declaracions jurades sobre comunitats i religiosos de la província carmelitana de Sant Josep.

BNE, ms. 3535, f. 175. Datades a Bolarque, 1.12.1603 i l’11.4.1604. Reproduïdes pel P. Gabriel Beltran (1986: 626-630).

2. Beatae virginis Teresiae, virtutum ac miraculorum relationes per Sacrae Rotae auditores deputatos factae ad solemnem canonizationes [...].

Barcelona: Esteve Liberós, 1621.

 

BIBLIOGRAFIA

Francisco de Santa María. Reforma de los descalzos, V. Madrid, 1706, ll. XXI, c. 5., p. 556-559. // Martial de Saint Jean-Baptiste 1730: 49, n. XVII. // Torres Amat 1836: 106-107. // Beltran Larroya 1986: 41, 48-49, 55n, 57, 59-61, 65, 447, 532, 585, 626-630. // DHEC,  I, 288.

 

ARXIU

ACDCB, Profesiones de Pastrana (1585-1601) (document reproduït).

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á