DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Manuel de Santo Tomás, Traggia Uribarri (1751-1817)

Manuel Traggia nasqué l’any 1751 a Saragossa, on rebé el baptisme el 22.5.1751. Era fill de Domingo Traggia, natural de Saragossa, i de Pascuala Uribarri, de Madrid, el més petit dels catorze fills de la parella. També destacaren dos dels seus germans, els erudits Joaquín Traggia de Santo Domingo, escolapi, i Domingo Traggia, militar.

En morir la seva mare (1757), Manuel fou internat al col·legi de les Escoles Pies de Barbastre. Posteriorment continuà els estudis als escolapis de Saragossa i Daroca fins als quinze anys. El seu pare s’ordenà prevere, amb dispensa de viduïtat, tres mesos després de la mort de la seva dona; va viure quatre anys com a sacerdot secular i més endavant es va retirar al convent dels carmelites descalços de Saragossa, on va morir poc després de la professió del seu fill, el 1767.

L’any 1766, Manuel ingressà al noviciat dels carmelites descalços de Saragossa. Prof.: 1767.

Entre 1766-1771 va estudiar filosofia a Calataiud; entre 1771-1774, teologia a Osca; i entre 1774-1776, moral a València, on rebé l’ordenació sacerdotal. Entre 1777-1787 fou passant i professor dels col·legis de teologia d’Osca i de moral de València. L’any 1787 va viatjar a França en companyia d’un dels seus germans i hi entrà en contacte amb grups d’il·luministes i enciclopedistes. L’any 1789 començà la seva activitat literària com a col·laborador del Diario de Valencia. El 1790 rebé el nomenament de predicador i escriptor de l’orde. Entre 1796-1797 va ocupar el càrrec de prior de Nules. El 1797 fou designat prior de València, càrrec que mantingué fins al 1799, quan fou elegit prior de Calataiud. El 1802 fou nomenat segon definidor provincial i secretari del definitori.

L’any 1808 comença una etapa de pelegrinatge que durarà fins al final de la guerra del Francès. En aquest període va recalar a Catalunya un temps, acompanyant el seu germà, Domingo Mariano Traggia, marquès del Palacio, en les campanyes militars del Principat (agost-novembre de 1808), on aquest era capità i general de l’exèrcit. El general Traggia, també erudit, va pertànyer, durant la seva estada al Principat, a l’Acadèmia de Cienciès i a la d’Arts. Fra Manuel col·laborà durant quatre mesos amb la Gazeta del Principado político-militar, òrgan de la Junta de defensa de Catalunya.

Un cop rellevat el seu germà del comandament de les tropes, fra Manuel passà amb ell a Madrid i després a Andalusia (Córdova, Sevilla, Cadis) els anys 1808-1810. L’any 1811 tornà a València, on fou nomenat primer definidor de la província d’Aragó-València, però n’hagué de fugir cap a Mallorca a principis de 1812, amb l’arribada dels francesos. Expatriat a l’illa de Malta el 1813, tornà a Alacant el 1814, d’on passà a Madrid, reclamat per la cúria general de l’orde. L’any 1815 es retirà definitivament a València, on va morir al convent de Sant Felip de València el setembre de 1817.

 

OBRA

1. Sucesos particulares de mi vida en la presente revolución de España desde 1800 hasta el presente [1816].

Burgos, Archivo Silveriano, ms. Plúteo 51, Letra G. 117 f.

2. Apología del estado regular que puede servír de prólogo o primera parte para la historia de los servicios hechos por los regulares (en solo Valencia) a favor de la Religión y de la Patria en la revolución de este siglo.

Burgos, Archivo Silveriano, ms. Plúteo 51, Letra F. 110 f.

3. Parte primera de la Apología del Estado Regular para servír de memoria de los servicios personales y reales de los Carmelitas Descalzos de Aragón y Valencia en beneficio de la Religión y de la Patria en la pasada revolución.

Burgos, Archivo Silveriano, ms. Plúteo 3, Letra B. 91 f.

4. Segunda parte de la Apología del estado regular en la presente revolución que agitó la España estos años. Con relación a la Reforma de S. Teresa y servicios particulares de sus indivíduos en las Provincias de Aragón, de Valencia y demás de España según se venían recibiendo las memorias particulares.

Burgos, Archivo Silveriano, ms. Plúteo 3, Letra B. 114 f.

5. Memoria histórica de lo acaecido a la Comunidad de Carmelitas Descalzos y su Colegio de Moral de S. Felipe Apóstol de Valencia en el tiempo de la Revolución de los franceses.

Burgos, Archivo Silveriano, ms. Plúteo 52, Letra a. 20 f.

6. Memorias históricas de la Revolución de España en este siglo con relación a la Reforma de S. Teresa en Aragón y Valencia.

Burgos, Archivo Silveriano, ms. Plúteo 52, Letra a. 10 f.

7. Correspondencia y notas del R. P. Manuel de Sto. Tomás, historiador general de la Orden y conventual de Valencia.

Burgos, Archivo Silveriano, ms. Plúteo 63, Letra z/29. 210 x 150 mm, 11 f. solts. Cinc peces de les vuit reunides són autògrafes del P. Manuel.

8.  Documentació diversa.

AHN, Estado, llig. 41 C. D. Documentació sobre projectes de croada a càrrec de membres del clergat secular i regular.

9. Reflexiones sobre la Reforma eclesiástica dirigidas al Rey nuestro Señor D. Fernando séptimo por El Amigo de la verdad, o Fr. Manuel de S. Tomás Traggia, Carmelita Descalzo.

Madrid, Archivo General de Palacio, Papeles de Fernando VII, tomo 15. 53 f.

10. Discurso de acción de gracias por la admisión de socio en la Academia Real de la Historia de Madrid.

Madrid, RAH, ms. 11-8235. 210 x 150 mm. 4 f.

11. Discurso gratulatorio formado para el ingreso de Socio Correspondiente en la Academia Real de la Historia de Madrid, 22 de febrero de 1806.

Madrid, RAH, ms. 11-8235.

12. Sobre la extensión de la Historia y su utilidad.

Madrid, RAH, ms. 11-8235. 200 x 150 mm. 15 f.

13. Sobre la necesidad de publicar y pronto guerra de religión santa y cruzada.

ASV, Archivio della Nunziatura di Madrid, 234. 5 ff. 215 X 150 mm.

14. Exposición a la Junta Central en Sevilla de Fr. José de S. Antonio sobre la formación de cruzadas.

ASV, Archivio della Nunziatura di Madrid, 234.

Altres documents del mateix fons:

15. Informe d'una comissió de regulars a la Junta sobre el projecte de croada del P. Traggia; projecte del P. Traggia; carta de Lorenzo Bonifaz y Quintano al P. Traggia (14.1.1810); carta del ministre de la Guerra al nunci Pedro Gravina; carta a Manuel Ximénez sobre l’afer de la croada; carta de Lorenzo Bonifaz y Quintano al nunci.

16. Historia de lo que padecieron los Carmelitas Descalzos de la Provincia de Aragón y Valencia, y también las monjas de esta Orden, en la guerra pasada e invasión de los franceses en España, desde el año 1808 hasta: el de 1814, insinuando los servicios que dichos religiosos hicieron a la Patria. Escrita por el R. P. Fr. Manuel de Sto. Thomas, Traggia, ex-Definidor General e Historiador General de la Orden.

BUV, ms. 124. 459 f.

17. Intriga filosófica contra el P. Traggia, o Memoria para la historia de la Revolución de España contra la Religión y sus ministros.

BUV, ms. 635. 1812-1813. 31 f.

18. Borrador primero, etc. Sobre la intriga formada en Mallorca por los filósofos a quienes impugnó, condenándole algunas proposiciones, etc.

BUV, ms. 635. 21 f.

19. Carta a la Junta Censoria.

BUV, ms. 635. 2 f.

20. A la Junta Censoria.

BUV, ms. 635. [10.2.1813]. 4 f.

21. Carta al Capitán General de Mallorca.

BUV, ms. 635. [20.8.1812]. 3 f.

22. Carta a los jueces de censura de Mallorca en defensa mia, y obligación en que tienen de obrar con valor.

BUV, ms. 635. [20.8.1812]. 6 f.

23. Notas sobre el Diario Aurora Patriótica Mallorquina.

BUV, ms. 635. 74 f.

24. Disertaciones sobre los hechos más notables de la Historia Sagrada y fruto de sus enseñanzas por Fr. Manuel de sto. Tomás, Carmelita. Descalzo, Natural de Zaragoza en Aragón, en el siglo Traggia.

BUV, ms. 642. 208 f.

25. El amigo de la verdad y de la España. Aviso útil sobre los filósofos Rusonianos.

BUV, ms. 651. [15.4.1814]. 210 x 150 mm, 14 f.

26. Colección de noticias de prensa sobre temas religiosos, eclesiásticos y políticos.

BUV, ms. 651. 1.6-18.11.1813. 11 f.

27. Carta del obispo Gregorio de la Asamblea de Francia dirigida al Inquisidor General de España.

BUV, ms. 785. Còpia autògrafa de Traggia. 31 f.

28. Cuadro político y moral de España en los años 1810 y 11 y 12, cuya perspectiva me obligó a expatriarme y venir a Malta, año 1813. Escrito en Malta en Junio de 1813 por Fr. Manuel de S. Thomas Carmelita Descalzo, natural de Zaragoza en Aragón, en el siglo Traggia.

BUV, ms. 785. 157 f.

29. Nota sobre la vida de mi hermano Joaquín sacada de la que escribió y está en la Academia de la Historia, manuscrita, en Madrid.

BUV, ms. 785. 27 f.

30. Nota del Decreto dado por el Rey en Valencia a 4 de mayo de 1814. Pedro Macanaz como Secretario.

BUV, ms. 785. 2 f.

31. Sobre lo acaecido en la entrada del Rey en España y Cortes.

BUV, ms. 785. 8 f.

32. Nota de algunas cosas acaecidas en Valencia cuando estuvo el Rey que vino de Francia, N. Fernando 7.

BUV, ms. 785. 8 f.

33. Junta de regulares.

BUV, ms. 785. [25.11.1814]. 4 f.

34. Carta a Fernando VII.

BUV, ms. 785. S. d. 44 f.

35. A Dios, a la Patria y al Rey libre católico.

BUV, ms. 785. S. d. 4 f.

36. Exposición al Rey sobre la reforma de regulares.

BUV, ms. 785. 26.4.1815. 4 f.

37. Exposición a favor de su hermano presentada al Rey.

BUV, ms. 785. 3 f.

38. Exposición en que se ocupa de la Orden que prohibe a los exclaustrados vivir fuera de sus conventos.

BUV, ms. 785. 4 f.

39. El amigo de la verdad. Manifiesto.

BUV, ms. 785. 4 f.

40. La vida y muerte del hombre justo propuesta en los ejemplos de San Josef, Esposo de María, traducida del francés al italiano y luego al castellano, del sacerdote José Felrad.

Pamplona: Imprenta de Benito Cosculluela, s. a. 296 p. El text traduït arriba fins a la p. 191. A partir d’aquí, Traggia afegí tres obres seves:

41. Reflexiones morales sobre todos los estados para llevar con resignación que el Señor mas previene de ellas, a imitación de San José.

P. 192-234.

42. Discurso panegírico moral en honor de San Josef sobre el estado de ma¬trimonio y modo de vivir feliz en él.

P. 264-292. Aquesta obra fou reeditada a València el 1794 als tallers de Francisco Burguete.

43. Ejercicios devotos en honor de San Josef; Devoción del día 19. Dolores y gozos de San Josef.

4t, 232 p. Un exemplar d’aquesta obra a BUB, C. 191/3/25.

44. Verdadero carácter de Mahoma y de su religión. Justa idea de este falso profeta, sin alabarle con exceso ni deprimirle con odio. Discurso pre¬liminar, y aparato de la obra, que trata: primero, de la necesidad que hay de escribir en nuestro idioma contra la manía de lo filósofos que defienden a los mahometanos. Segundo, Noticia de las mejores traducciones del Alcorán y defensa de Marracio. Tercero, Obras y autores que hemos tenido presentes. Cuarto, Breve crítica sobre un libro apologético de Mahoma escrito e impreso en España. Que escribía en defensa de la verdadera Religión Católica, el P. Fr. Manuel de Santo Thomas de Aquino, Carmelita Descalzo, Ex-Lector de Theologia, y Escritor de la Orden.

València: Imprenta de Francisco Burguete, 1793. 223 p.

45. Colección de reflexiones dominicales de Adviento, por el Amante de la Religión. Dadas a luz por el director del Diario de Valencia.

València, 1793. 18 p.

46. Reflexiones sobre los excesos, sedición y libertad filosófica de los franceses, milicia y guerra interesante del día, etcétera, por el Amante de la Religión y pública utilidad.

València: Imprenta del Diario, 1793. 60 p.

47. El Vencedor u oraciones para pedir a Dios nos libre de los males que nos amenazan.

València, 1793. 95 p. Reeditat l’any següent a la mateixa imprenta.  

48. Colección de reflexiones espirituales sobre las epístolas y evangelios de la Cuaresma, por el Amante de la Religión, Dadas a luz por el Director del Diario de Valencia.

València: Imprenta del Diario, 1794. 80 p.

49. Unica religión verdadera. La Iglesia Católica fundada por Jesucristo, o Apología de la Religión Católica contra todos sus enemigos; que hace ver cómo ésta es la única que enseña la verdad. Por el R. P. Fray Manuel de Sto. Tomás de Aquino, Carmelita Descalzo, Exlector y Escritor de su Orden. Con las necesarias licencias.

València: Francisco Burguete, 1795. 3 vol.: I, 78 + 399 p.; II, 10 + 372; III, 12 + 348.

50. Sermón panegírico del Beato Juan de Ribera, Patriarca de Antioquía, Arzobispo y Virrey de Valencia, predicado en la Iglesia de Carmelitas Descalzos de la misma ciudad en 18 septiembre de 1797.

S. ll.: Imprenta del Diario de Valencia, 1797.

51. Misión a los sacerdotes por Fr. Manuel de Santo Tomás, Carmelita Descalzo, Prior del Convento de Valencia, y Escritor de su Orden.

València: Francisco Burguete, 1799. 16 p.

52. Sermón de San Pedro por Fr. Manuel de Santo Tomás, Carmelita Descalzo, Prior del Convento de Valencia, y Escritor de su Orden.

València: Francisco Burguete, 1799. 20 p.

53. Sermón del Apóstol S. Pablo, predicado el día de su conversión en su parroquia de Zaragoza por el P. Fr. Manuel de Santo Tomás de Aquino, Prior del Convento de Valencia y escritor de su Orden.

València: Francisco Burguete, 1799. 26 p.

54. Sermón de San Joseph por Fr. Manuel de Santo Tomás, Carmelita Descalzo, Prior del convento de Valencia y Escritor de su Orden.

València: Francisco Burguete, 1799. 18 p.

55. Sermón de la Encarnación, Sermón del nombre de Jesús, Sermón de Santo Tomás de Aquino. Elogio de Santa Teresa de Jesús, Misión a los sacerdotes, Elogio de Santa Teresa de Jesús [diferent de l’anterior], Sermón de Santo Domingo de Guzmán, Meditaciones cuadragesimales.

Inclosos en un recull d'obres del P. Traggia i altres autors: Colección de varios panegíricos, meditaciones cuadragesimales, y una Memoria sobre el derecho de los religiosos al voto en Cortes extraordinarias. Del R. P. Fr. Manuel de Santo Tomás de Aquino, Traggia, Carmelita Descalzo, Ex Definidor General, Secretario primero de la Orden, individuo de la Real Academia de la Historia, etc. Se hallará en Valencia, en la Librería de los Señores Domingo y Monpié, calle de Caballeros, número 48, y en Madrid, en la de Barco, Carrera de San Gerónimo. Es tracta d’una reimpressió material o simple enquadernació d’exemplars d’una primera edició feta el 1799. Aquesta recopilació no té data, però és de 1815. No té paginació continuada i conserva la de la primera edició en cadascuna de les peces.

56. La mujer grande. Vida meditada de Santa Teresa de Jesús, enseñando como Madre, Maestra y Doctora Universal, con ejemplos y doctrina. Obra distribuida en lecciones, que forman un año cristiano completo. Por el R. P. Fr. M. de T.

Madrid: Imprenta de Don José del Collado, 1807. 3 vol.: I, 376 p.; II, 428 p.; III, 416 p.

57. Memoria sobre el derecho de los religiosos al voto en Cortes Extraordinarias por el R. P. Fr. Manuel de Santo Tomás de Aquino Traggia Carmelita Descalzo, Ex-Difinidor General, Secretario Primero de toda la Orden, individuo de la Real Academia de la Historia, etc.

València: Imprenta de Salvador Faulí, 1811. 30 p.

58. Diálogo entre Ameno y Vigilante. Sobre la calumnia atroz y amenaza que se hace al Padre Traggia en la Aurora, número 53, página 221, del 6 de agosto.

Palma de Mallorca: Imprenta de Brusi, 1812. 220 x 160 mm, 8 p.

59. Manifiesto del Amigo de la Verdad, a la nación española soberana en sus representantes, el amigo de la verdad. Fray Manuel de Santo Tomás, manifestando sencillamente y de buena fe sus ideas político-religiosas contra el editor o autor de la Aurora Patriótica mallorquina.

Palma de Mallorca: Imprenta de Brusi, 1812. 15 p.

60. Contestación del P. Fr. Manuel Traggia, Carmelita Descalzo, a la carta que se le dirigió en el número 53 de la Aurora. La da a luz con doce notas el editor de aquel periódico.

Palma de Mallorca: Imprenta de Miguel Domingo, 1812. 16 p.

61. El vencedor católico.

Periòdic bisetmanal publicat des del 24.11.1809 fins al 19.1.1810. En total, 17 números paginats progressivamente fins a un total de 68 p. Es publicà a Sevilla a la impremta de la Viuda de Vázquez y Comp.

62. El amigo de la verdad.

Periòdic publicat a València i Palma de Mallorca sense periodicitat fixa. Començà a publicar-se a València el 1811, amb 9 números i un total de 100 p. Editat a la Imprenta de Francisco Brusola. La segona etapa, de Palma de Mallorca, s’inicià el 1812 i continuà fins al 1813, en dos volums: el primer amb 27 números de 254 p.; el segon amb 6 números i 96 p., tots dos editats al taller de Brusi.

També són obres seves, segons que indica en una nota al final de la fe d’errades del vol. I d’Única religión verdadera:

63. Proverbios escogidos de Salomón o sentencias político morales.

1 vol. en 4t.

64. Novenario, Historia y Hermandad de la Virgen de la Sierra de Aragón, de D. Joaquín López.

Altres:

65. Oración fúnebre del Arzobispo José Antonio de San Alberto.

1805.

66. Valencia 3 de Mayo de 1811. Año 4º de nuestra independencia, y del oprobio de Bonaparte. Muy R. P. Fr. Manuel Tragia, del órden del Cármen Descalzo. Muy señor mio y dueño estimadísimo: acabo de leer con la mayor reflexîon el recurso que V. R. dirigió á la nobilísima y esclarecida Asamblea Nacional extraordinariamente congregada en Cadiz para tratar de los remedios de nuestras enfermedades políticas [...]. Melgarejo, José.

 

BIBLIOGRAFIA

Pacho, Alberto. El P. Manuel de Santo Tomás (Traggia) 1751-1817, último historiador oficial del Carmelo teresiano en España. Roma: Institutum Historicum Teresianum, 1979. // Íd. “El P. Manuel de Santo Tomás (Traggia) 1751-1817, último historiador oficial del Carmelo teresiano en España”. Ephemerides carmeliticae, 30 (1979), p. 384-446. // Castan Esteban, José Luis. “Los carmelitas descalzos de Valencia durante la Guerra de la Independencia: la apología de Fr. Manuel de Santo Tomás, Traggia”. A: Monjes y monasterios españoles. Actas del Symposium. San Lorenzo de El Escorial, 1995, p. 989-1030. // Pascual, Pedro. Curas y frailes guerrilleros en la Guerra de la Independencia. Las partidas de cruzada, reglamentadas por el carmelita zaragozano P. Manuel Traggia. Saragossa: Institución Fernando el Católico, 2000.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal