DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Pau de Sant Tomās d'Aquino, Vic (1713-1780)

Pau Vic nasqué a Tarragona, 19.4.1713. Era fill del matrimoni format per Francesc Vic i la seva esposa Maria. Dos dels seus germans, Francesc i Joan, també es feren carmelites descalços: Francesc de Jesús (1722-1803), que professà el 1738; i Joan de Sant Pau (1736-1802), que ho va fer el 1754. Tots tres nasqueren a Tarragona i moriren a Reus.

Vest.: Barcelona, 23.9.1728. Prof.: convent de Sant Josep de Barcelona, 19.4.1730.

Va ser prior de les comunitats de Lleida, Barcelona (1768), Girona i Vilanova (1762), així com definidor general. Va sobresortir pels seus coneixements escripturístics. El 1757 era secretari del provincial Joan de Sant Josep. Va ser provincial de Catalunya dues vegades, en 1769-1772 i 1775-1778. Els anys 1778-1781, el nou provincial va ser el seu germà Francesc de Jesús, que aleshores era rector del col·legi de Lleida.

Va morir a Reus el novembre de 1780.

 

OBRA

1. Expositio universalis in caput primum Geneseos.

BUB, ms. 507. Ramon de Sant Josep i Pau de Sant Tomàs d’Aquino hi consten com a autors. Descrit a MCEM 1959.

2. Carta (?).

Inclosa dins Ramon de Sant Josep. Dictamen teológico sobre cuatro puntos de los Gozos de S. Joseph, delatados al Santo Tribunal de la Inquisición [...]. BUB, ms. 425, f. 191-212: hi ha una carta de fra Tomàs de Aquino al confessor del rei (podria ser el mateix Pau de Sant Tomàs d’Aquino).

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1955: 43-44. // Íd. 1986: 236-237, 239, 241, 242, 244-248, 751. // MCEM 1959.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal