DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Pere de Santa Eulālia, Valls de Sotarriba (1579-1631)

Pere Valls de Sotarriba nasqué a Sant Andreu de Llavaneres el 1579.

Prof.: Tortosa, 7.1.1596, després de dos anys de noviciat, i ratificà els seus vots a Mataró l'1.5.1600.

L’any 1601 era conventual de Mataró. Sotsprior de Girona el 1608. Conventual de Lleida el 1609, de Barcelona el 1610 i de Mataró entre 1611-1613.

Fou lector de teologia moral durant 15 anys.

Va morir a Mataró el 25.1.1631, als 37 anys de d’hàbit i 52 d’edat.

 

OBRA

Els seus ms. semblen haver restat tots a Mataró.

1. Jesús Maria. Summaria Tractatio ad Justitiam expectantium. Per Reverendum Patrem fratrem Petrum a Sancta Eulalia Discalceatorum elucidata dia quarta post festum omnium sanctorum. Anno Domini 1613.

Museu-Arxiu Santa Maria de Mataró, ms. sign. Carmelites de Sant Josep. 210 x 155 mm, 205 f. Portada: f. [1]; índex: f. [2-6]. Text, dividit en tres tractats: f. 1-32v: “Tractatus primus de Ratione et Varietate tam justitiae quam juris et presertim de jure quod dicitur dominium”; f. 32v-120: “Tractatus secundus de injuriis et Dafnis in ovni genere humanorum bonorum et necesaria restitutione”; f. 121-205: “Tractatus 3 de varis contra”.

2. Sermonari.

Mataró, Biblioteca Caixa Laietana, ms. 252 (reg. 213h). 1719. 210 x 152 mm. 250 f. Conté 53 sermons.

3. Vida de la M. Cecília de Sant Josep, carmelita descalça de Mataró.

Joan de Sant Josep declara que el religiós va escriure “un tomo harto crecido, que yo tengo en mi poder”, sobre la vida de la mare Cecília de Sant Josep, carmelita descalça de Mataró. L’historiador emprà aquest ms. per redactar la Memoria de Cecilia de San José que inclou als Anales, p. 473-475, publicada per Beltran Larroya 1990: 483-486. Sobre Cecília de Sant Josep, al segle Isabel Cecília Serra de Palau, vídua de Joan Pongem (1593-1671), fundadora del convent de carmelites descalces de Mataró, vegeu Beltran Larroya 1990.

 

BIBLIOGRAFIA

Joan de Sant Josep. Anales, ll. II, c. 8, p. 132, n. 447. // Beltran Larroya 1986: 492, 538. // Íd. 1990: 344, 347, 352, 369, 370, 1011.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal