DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Pere de Sant Josep, Mas Arques (1661-1724)

Pere Mas Arques o Arcas va néixer a Ivars de Noguera el 1661.

Prof.: 5.10.1679, als 18 anys.

Féu testament el 4.11.1679, en poder de Jaume Corbera, notari de Barcelona.

Assistent al capítol provincial de 1706, prior de Reus (1706), prior del col·legi de Sant Joan Baptista de Reus (1708), prior de Tarragona el 1711-1712. Provincial de Catalunya, elegit pel capítol provincial celebrat a Reus el 17.4.1712 per al trienni 1712-1715, i per segona vegada al capítol general celebrat a Alcalá de Henares el 7.5.1718 per a 1718-1721.

Va morir a Pastrana el 1724.

 

OBRA

1. Censura de l’obra de Josep de Jesús Maria, O. C. D., Epítome de la certeza, legitimidad y ecxcelencia de las insignes reliquias [...].

Barcelona, 1715. Censura, signada el 24.7.1715, de l'obra del carmelita descalç vilassarenc Josep de Jesús Maria, Roura Masdemunt.

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1986: 175n, 176n, 179, 191, 192, 196, 749, 750.

 

ANNEX

No s’ha de confondre amb Pedro de San José (Pedro Arcas Salla). Nascut a Montsó. Va professar a Saragossa el 23.3.1604. Va ser prior de Tamarit (1616-1619), Saragossa (1622-1625) i Calatayud (1625-1628). Fou provincial i definidor general (1624) de la congregació. Va morir a Lleida el maig de 1630.

És autor d’un Tratado en defensa de las carmelitas descalzas de la ciudad de Tarazona, subjectes a la seva congregació (Reforma de los descalzos, III, p. 41)

 

BIBLIOGRAFIA

Latassa. Escritores aragoneses, III, p. 285 (n. 207). // Salas Carretero 2009: 537.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal