DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Ramon del Carmel, Rafel (c. 1648-1702)

Ramon Rafel nasqué a Barcelona cap al 1684. Era fill de Ramon Rafel, sastre, natural de l’Arboç, i d’Anna Maria, la seva esposa, de Barcelona.

Vest.: 16.7.1668, als 20 anys. Prof.: convent de Sant Josep de Barcelona, 16.7.1669, als 21 anys.

 

OBRA

1. Consuelo de agonizantes y modo de ayudar a bien morir.

BUB, ms. 1832. S. XVII-XVIII. Paper. 197 f. Portada: “Consuelo [...] compuesto por el P. Fr. Raymundo del Carmelo [...] indigno Carmelita Descalço", segueix el segell del Carme descalç. Dedicatòria: “A la sereníssima Emperatriz de los ángeles María, Madre y Señora nuestra” (f. 10-11). Aprovació de fra Domingo Torravedella, O. P., i censura de Francesc Garrigó, prevere (l3.12.1702). Pròleg: “Al piadoso y entendido lector”; inc.: “Piadoso lector dixo la Magestad de Christo segun refiere San Lucas, c. 10 v. 2”. “Capítulo I: de la Confessión Sacramental y de la primera disposición necessaria para los agonizantes”. Inc.: “Es Dios tan amigo de sus amigos que, antes que llegue su fin”; expl. (amb el respons): “Subvenite Santi Dei [...] Tu venia misericordiossimae pietatis absterge Per Ch. D. N. Amen” ( f. 29-192). Resum de tots els actes de virtuts de què tracta el llibre (f. 192). “Ordo benedicendi salis et aquae” (f. 193-197). Tot fa pensar que el llibre estava ja preparat per dur-lo a impremta i que la mort del seu autor, entre novembre i desembre de 1702, potser va paralitzar el projecte.

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1958: 201. // Miquel Rosell 1958-1969: IV.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal