DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Antonio de Jes˙s, GarcÝa de Xijˇn, germÓ (c. 1619-1684)

Antonio García de Xijón (Gijón?) nasqué cap a 1619. Era fill d’Alonso García i de Juana Jijona (o Xijona). Natural d’El Moral, comarca de Manzanares, a Castella la Nova.

El 25.11.1643 féu la seva primera professió a Tortosa, als 24 anys d’edat. La vigília de sant Bartomeu de 1646 començà l’any de noviciat per a la professió solemne, que realitzà el 21.11.1647.

Hauria mort al convent del Cardó l’octubre de 1684.

 

OBRA

1. Para mí  y un amigo. Trátanse muchas curiosidades de spíritu para mucha utilidad del alma. Diríxilo a los seguidores de Cristo. Por  un devoto, año de 1667.

BUB, ms. 1842. 399 f. 100 x 75 mm. El fet de trobar la fórmula de professió d’un tal “Yo el hermano Antonio de Jesús” (f. 14) porta a pensar que sigui ell l’autor d’aquestes “muchas curiosidades”. D’altra banda, encaixa perfectament amb la biografia que es coneix d’un tal germà Antoni de Jesús, que ingressà a l’orde l’any 1643 als 24 anys d’edat (Anales citats més avall).

 

BIBLIOGRAFIA

Joan de Sant Josep. Anales, ll. II, cap. 23, p. 132-133, n. 451.

 

ARXIU

ACDCB, A-V-1: Tortosa. Fundació. Professions. 1590-1835. Documentació reproduïda de l’original: Libro Mayor 1636 (Madrid, AHN, Libros 14531).

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á