DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

LluÝs de Sant Josep, BerguedÓ (1578-1640)

Lluís Berguedà nasqué a Vic l’any 1578. Era fill d’una il·lustre família vigatana en la qual hi ha documentats altres religiosos carmelitans (vegeu Annex).

Vest.: Barcelona, 1597, als 17 anys. Prof.: Barcelona, 1599.

Lector de teologia al col·legi de Lleida, on després fou rector (1613-1616), i de Barcelona tres vegades, els triennis de 1616-1619, 1622-1625 i 1628-1631. Fou elegit provincial per al trienni de 1625-1628, quan s’emprengueren les fundacions dels convents de Gràcia i Osca. Prior de Barcelona al capítol de 1630 i vicari de la Selva del Camp al capítol de 1636. Fou novament elegit provincial per al trienni 1639-1641, encara que hi va renunciar abans d’acabar aquest segon provincialat, segons que sembla per causes de salut, però tampoc no podem oblidar la difícil i convulsa situació política i social del moment, que derivarà en la guerra dels Segadors. També havia estat definidor general de l’orde.

Va morir a Barcelona el 10.1.1640, als 62 anys d’edat i 42 d’hàbit.

Segons la nota necrològica: “Dezía muchas vezes que se holgava de morir por no ver tantos males como su próximo padezía por razón de las guerras de Rosellón y enfermedades de Perpiñán”.

 

OBRA

1. Aprovació de les Obras espirituales de sant Joan de la Creu.

Barcelona: Sebastià Cormelles, 1619. L’aprovació és signada a Barcelona, 30.1.1619.

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1955: 73-74. // Íd. 1986: 63-66, 68, 69, 72, 73, 77, 78, 595n, 746.

 

ARXIU

ACDCB, Difunts de Barcelona, f. 37-38 (n. 49 del llibre d’òbits).

 

ANNEX

Per a més membres del llinatge Berguedà, de Vic, relacionats amb el Carmel descalç vegeu Anna Maria de Sant Josep, Berguedà Osona (1616-1670) i Isabel de l'Esperit Sant, Berguedà Bover (1747-1683).

Baltasar de l’Expectació (1595-1660). Baltasar Berguedà era fill de Francesc Berguedà i de la seva esposa Magdalena. Prof.: 22.12.1613, als 18 anys. Prior del convent de Vic des de maig de 1658 fins a la seva mort. Va morir el 30.11.1660 a Vic (Beltran Larroya 1986: 123, 393).

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á