DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

CecÝlia de Jes˙s Maria, Bojons Sala (1665-1734)

Cecília Bojons Sala va néixer a Vic el 1665. Era filla de Francesc Bojons i d’Estàsia Sala, “burgueses de Perpiñán”, ciutadans honrats de Vic.

Vest.: 16.5.1686. Prof.: 24.5.1687.

Priora de Vic el 1719. Hi va morir el 13.4.1734.

 

OBRA

1. Correspondència amb Josep de Sant Benet o de “les llànties”.

1686 post-1728 ante. Correspondència de temàtica espiritual i experiència religiosa mantinguda amb un religiós rellevant, Josep de Sant Benet o de “les llànties” (1654-1728), frare montserratí, escriptor d’ascètica i mística. Únicament es conserven les cartes del monjo a la religiosa. El benedictí mantenia correspondència amb la seva germana, Teresa de Sant Josep, Bojons Sala (1652-1713).

 

BIBLIOGRAFIA

Argerich, Benito. Vida interior y cartas que escribió a diferentes personas fray Joseph de San Benito, religioso lego en el monasterio de nuestra Señora de Montserrat [...]. Madrid, 1746, cartes XXII-XXV, p. 200-201. // Beltran Larroya 1990: 186, 206, 208, 232, 291, 310.

 

ARXIU

Vic, ACD, Breve relación de la vida edificante de algunes religiosas de la comunidad.

 

ANNEX

Un germà de la monja, Manuel Bojons Sala (m. 1729), era vicari general de la diòcesi de Vic, a l’ensems confessor i director espiritual de la religiosa descalça de Vic Maria Alberta de Sant Domènec, Arajol Espernai (1657-1739), amb la qual va mantenir una intensa relació espiritual i epistolar. Manuel Bojons Sala constituí (1713) un important dot per a la fundació de l'oratori de Sant Felip Neri de Vic.

Un altre germà, Francesc Bojons Sala, era canonge de la seu de Vic; se’n conserva un llibre de notes (1694-1715) a l’ABEV.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á