DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Marianna de Crist, de C˛rdova i Aragˇ (1568-1603)

Marianna de Còrdova i Aragó nasqué l’any 1568 a Lucena (Còrdova). Era filla de Dídac Fernández Ramon de Folc i de Còrdova i de Joana Folc i de Cardona, ducs de Cardona i Segorb, marquesos de Comares i de Pallars.

Prof.: 21.11.1596.

Hagué de deixar el convent de la Concepció de Barcelona a finals de 1601, en no poder resistir l’observància carmelitana per la seva feble salut. Dos anys després morí com a clarissa al convent de Pedralbes.

Va redactar una relació de les diverses gràcies rebudes per intercessió de la fundadora Catalina de Cristo, amb la qual mantingué un interessant intercanvi espistolar.

Compartí vincles familiars amb Caterina de Cardona, anomenada la Venerable, figura que segurament influí en la seva espiritualitat. Caterina era filla natural de Ramon de Cardona-Anglesola i de Requesens, nascuda a Barcelona el 1519. Fou educada per les caputxines de Nàpols. Casada amb Ferran d’Aragó, duc de Montalvo, en enviudar es retirà al convent de la seva joventut. Tornà al seu país, i cap al 1571 conegué l’obra teresiana i es relacionà amb els carmelites descalços. Va patrocinar la fundació dels frares descalços a La Roda (Albacete) el 1572. Vestida de frare carmelita descalç, passà la resta de la seva vida prop del monestir, dedicada a l’oració i a la penitència (es conserva una pintura amb aquesta representació al convent dels descalços de Segòvia).

Marianna va morir al convent de Pedralbes l’any 1603.

 

OBRA

1. Relación que la hermana Mariana de Crist hace de algunas mercedes que por intercessión de nuestra Madre Catalina de Cristo le ha hecho Dios estando en casa de sus padres, los Duques de Cardona.

Burgos, Archivo Silveriano, 201 Ñ. Original. Barcelona, 8.5.1596. Editada per Beltran Larroya 1990: 111-119.

2. Ampliació de la relació anterior.

Editades 1 i 2 a Lanuza 1656: 231-239, cap. 34-35, i Leonor de la Misericordia 1995: 213-218.

3. Correspondència amb Catalina de Cristo.

Les cartes que Catalina de Cristo va enviar a Marianna de Crist a la localitat de Torà (1591-1593) es copiaren a la Relación; són editades per Beltran Larroya 1990: 75-102. Una carta de Marianna a Catalina (Torà, 13.6.1591) a Lanuza 1656: 159-161, cap. 24.

 

BIBLIOGRAFIA

Batista de Lanuza, Miguel. La V. M. Cathalina de Christo, carmelita descalza, compañera de la S. M. Teresa de Jesús [...]. Madrid, 1656. // Recoder 1888: 500-508. // Beltran Larroya 1990: 75-101, 111-119. // Leonor de la Misericordia 1995. MCEM 2071.

 

ARXIU

ACD, Libro en que se escriven los elogios de las religiosas [...], p. 2.

 

ANNEX

La Relación de Marianna (1) va acompanyada d’un informe del doctor Jeroni Guerau sobre la seva curació, que compta amb la col·laboració de diversos experts mèdics. Torà, 22.8.1597, 39 p. Editat per Pedro Rodríguez i Ildefonso Adeva (Leonor de la Misericordia 1995: 230-242). Se'n conserven còpies a ACD i BNE; descrit a MCEM 2071.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á