DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Maria de la Concepciˇ, Palau (1629-1703)

Maria Palau nasqué a Perpinyà l’any 1629. Era filla de misser Lluís Palau, de Perpinyà, i de Maria, després casada amb el capità Francisco de Sotomayor. El seu pare, jurista, possiblement fou l’autor d’un opuscle publicat a Perpinyà el 1627, Discurso fundado en derecho sobre la pretención que tienen los condados de Rossellón y Cerdaña de desunirse y separarse del principado de Cataluña y su Diputación [...], on es feia una apologia de la segregació d’aquests comtats respecte del principat de Catalunya.

En plena guerra dels Segadors, Maria va ingressar al convent de Santa Teresa de les carmelites descalces de Vic el 17.11.1644, als quinze anys, amb un dot de 1.000 ll. Un any després, el 10.12.1645, feia la seva professió solemne.

Com a filla d’un doctor en drets, segurament havia rebut una bona educació, fet que la convertiria en amanuense i cronista de la comunitat. I als seus vint anys, l’any 1650, redactà la biografia d’una religiosa eminent del seu convent, Maria de les Llagues (Maria Osona Mongraula, 1591-1650), cofundadora i primera religiosa professa a la nova casa, la família de la qual fou decisiva econòmicament en la dotació d'aquesta, erigida el 1637. Cal destacar la participació de Maria com a cronista al llibre comunitari que recollia la fundació i la història del convent, i és força possible que redactés també les notes necrològiques o elogis de difuntes de les religioses de la seva comunitat.

Religiosa de gran personalitat i força ascendència a la comunitat, fou priora des de 1697 fins al 7.2.1701, quan la succeí Maria Alberta de Sant Domènec, una altra religiosa molt destacada en la història d’aquest convent.

Va morir al convent de Vic el 19.4.1703.

 

OBRA

Els seus escrits es conserven a l’Arxiu de les carmelites descalces del convent de Santa Teresa de Vic.

1. Relación de la vida de María de las Llagas Osona.

Vic, 1650.

2. Primer origen de la fundación de aqueste convento de carmelitas Descalzas de la ciudad de Vique y fundadoras del en lo espiritual y temporal, intitulado de Jesús, María, Joseph y Teresa.

80 p.

3. Misericordias y gracias que dispensó Dios con una religiosa del convento de Santa Theresa de Vique, cuyo nombre fue la venerable madre María de la Concepción, que murió a los 19 de abril del año 1703.

Vic, ACD. Quadern de 6 f. inserit en el llibre oficial de la comunitat entre els f. 40-41. És còpia de l'original. Redactat en primera persona, explica experiències de la monja, algunes dels anys 1674 i 1692. Fou escrit per ordre del seu confessor.

 

BIBLIOGRAFIA

Beltran Larroya 1990: 195-202. // DBD, s. v. “Maria Palau Sotomayor” (M. M. Gras).

 

ARXIU

ACA, Consell d'Aragó, Secretaria de Catalunya, lligall 291 (14.3.1643).

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á