DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Maria de Jes˙s, Desclapers Caulelles (1602-1668)

Maria Desclapers (o Desclapés) Caulelles nasqué a Palma l’any 1602. Era filla de Francesc Desclapers de Montornès i de Paula de Caulelles, pertanyents a l’alta noblesa mallorquina. Educada en un ambient culte i refinat, coneixia perfectament el llatí i havia estudiat amb aprofitament els autors clàssics.

Vest.: 5.11.1621.

Ja professa, signà la renúncia de tots els seus béns el 25.10.1621 a favor del seu germà el doctor en ambdós drets, eclesiàstic i erudit lul·lista Dídac Desclapers Caulelles.

Va succeir en el càrrec de priora a la fundadora, sor Beatriz Josefa de la Asunción, l’any 1634. Fou priora en set ocasions, càrrec que ocupà gairebé vint anys. Sota el seu govern es proseguiren les obres de l’església i el convent. Es conserva un pintura a l’oli amb el seu retrat al convent de Palma.

Va morir el 30.11.1668.

Serrano Sanz dóna com a cognoms de la religiosa Desclapez Montornés i, com a dades vitals, 1620-1668. L’historiador del Carmel descalç Gabriel Beltran recull, en canvi, els cognoms Clapés Caulelles i dóna com a data de naixement el 1602.

En els inicis del dilatat priorat de Maria de Jesús, els anys 1640 i 1645, professaren al convent unes parentes seves, les germanes Clara del Santíssim Sagrament, Desclapers Puigdorfila (1620-1679), i Esperança de Crist, Desclapers Puigdorfila (1630-1726).

 

OBRA

1. Relación de la fundación del Real convento de Santa Teresa de Jesús de Carmelitas descalzas de Mallorca.

Ms. conservat a la biblioteca del comte d’Ayamans. Segons Bover, fou enllestida el 8.3.1645. Un volum en quart. El P. Maltès, carmelita, emprà aquest ms. per escriure la història del monestir, tal com el mateix autor ho declara.

Existeix una relació d’aquesta fundació al convent de les carmelites descalces de Palma (Libro de las elecciones de las reverendas madres prioras y demás oficios del monasterio de Santa Teresa de Jesús, 1637), reproduïda en part per Beltran Larroya 1990: 135-140.

 

BIBLIOGRAFIA

Bover, Joaquim M. Biblioteca de escritores baleares, I. Palma, 1868, p. 242, 448-449. // Serrano Sanz 1893-1895: 343-344. // Beltran Larroya 1990: 133, 135-140, 1022. // Pascual, Aina; Llabrés, Jaume. El monasterio de Santa Teresa de Jesús de Palma. Una fundación en la ciudad del Seiscientos. Palma: Ajuntament de Palma, 1996, p. 52-53.

 

ANNEX

El P. Pere Tomàs Maltès (1654-1732), religiós carmelita calçat, va escriure diverses obres relacionades amb les carmelites descalces de Palma (segurament n’era confessor):

1. Breve y Succinta Relación de la fundación del Conbento de Monjas Teresas de esta Ciudad de Palma, las circustancias que concurrieron antes de la Fundación, y lo que succedió después de haver fundado. Y a la fin se hallará la Vida de la Madre sor Ortiz.

Ms. que Bover tenia en el seu poder. Any 1685. La crònica de Maltés està actualment recopilada en les Misceláneas del P. Gaietà de Mallorca, que es guarden a la biblioteca del palau de Can Vivot, a Palma.

També, en llatí, va escriure les biografies de tres terciàries carmelites descalces:

2. Vita, virtutes et miracula Ven. Johanna Borras, majoricensis, sororis tertii Ordinis B. M. Virginis de Carmelo.

Ms. en un volum. 25.3.1685. D’aquesta beata, n’escrigué una biografia el carmelita calçat Jaume Albert Torrents (1586-1648), que fou el seu director espiritual: Noticias verídicas de la vida, virtuts y portentos de la venerable sirventa del Sr. Sor Joana Borras y Noguera, Beata de la tercera orde de Nostra Señora del Carme, que morí als 12 de octubre del añy del Señor 1636. Ms. original en poder del P. Joan Angelo Torrens, carmelita calçat.

3. Vita, virtutes et miracula Ven. Johanna Oliver, majoricensis, sororis tertii Ordinis B. M. Virginis de Carmelo.

Ms. en un volum. 25.3.1685.

Aquests dos ms. darrers, Bover diu que els posseïa el cronista Alemany.

4. Vita, virtutes et miracula Ven. Eleonor Ortiz, majoricensis, sororis tertii Ordinis B. M. Virginis de Carmelo.

Ms. en un volum. 25.3.1685. Es conservava al convent dels frares carmelites de Palma. Posteriorment, segons Bover, fou traduït al castellà l’any 1736, i el carmelita calçat Joan Angelo Torrents Canals (1804-post 1862) el tenia preparat per imprimir a mitjan s. XIX. Aquest religiós, com hem vist, també tenia en el seu poder altres ms. del P. Maltés. La traducció al castellà, original o copiada, es troba actualment al convent de les carmelites descalces de Palma: Vida de la venerable sierva de Dios, sor Leonor Benita Ortiz, noble mallorquina, hermana profesa de la tercera Orden de nuestra Señora del Carmen y fundadora del observantíssimo monasterio de religiosas carmelitas de esta ciudad de Palma [...] Por el muy reverendo padre maestro fray Juan Angelo Torrens Canals [...]. Ms. 603 f.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

á