DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Margarita del Espíritu Santo, Rodríguez Martínez (1647-1719)

Margarita Rodríguez Martínez nasqué a Alacant el 31.12.1647. Era filla del cirurgià Antonio Rodríguez i de Vicenta Martínez.

Als cinc anys sabia llegir, escriure, comptar; componia versos, sabia música i tocava l’arpa amb molta traça. Essent només una nena va convertir una recalcitrant esclava mora. Encara no tenia vuit anys que se’n volgué anar amb una altra nena a viure al desert i fer vida penitent, i després va intentar refugiar-se a la cova de Santa Maria Magdalena.

Va ingressar al convent de carmelites descalces de Sant Josep de València als 14 anys, on va professar amb dispensa d’edat (1661).

A l’edat de trenta-cinc anys, l’arquebisbe i dominic Tomàs de Rocabertí li va encarregar, juntament amb tres religioses més, que sortís del convent per a la fundació del convent de Corpus Christi, també de carmelites descalces, però subjecte a l’ordinari diocesà. Un any després, el 30.6.1683, autoritzada per un breu d’Innocenci XI, va passar al convent de Santa Úrsula, de l’orde de Sant Agustí, on va professar el 6.10.1683; hi regien les mateixes constitucions que Teresa de Jesús havia donat a les seves monges.

Va morir el 29.1.1719.

El P. Josep Sans, oratorià, va predicar la seva oració fúnebre, publicada a València per Antoni Bordazar l’any 1719.

 

OBRA

1. Dos exposiciones del Psalmo Miserere.

2. Exposicion de las lamentaciones de Jeremías.

3. Exposicion de la oracion de Jeremías: Recordare Domine.

4. Exposicion del Psalmo 21: Deus, Deus meus, respice in me.

5. Exposicion del capítulo 24 del Eclesiástico: Ab initio, et ante scecula creata sum.

6. Moltes cartes adreçades als seus confessors.

Totes aquestes obres es conservaven manuscrites en 4t al convent de Santa Úrsula, en part copiades i en part originals.

 

BIBLIOGRAFIA

Biografía eclesiástica 1852: V, 613-615. // Serrano Sanz 1893-1895: 400-401.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal