DICCIONARI D'AUTORS I OBRES DE RELIGIOSOS CARMELITES DESCALÇOS A LA PROVÍNCIA DE SANT JOSEP DE CATALUNYA I TERRES DE PARLA CATALANA (1586-1835)

 

Antoni de l’Expectació, Casas Sardà (c. 1749-1819)

Antoni Casas Sardà nasqué a Valls l’any 1819. Era fill de Jacint Casas i Magdalena Sardà.

Vest.:17.12.1764, als 15 anys i 7 mesos. Prof.: 18.12.1765, quan comptava 16 anys.

En 1790-1793 era prior de Balaguer i després fou president de conferències de Mataró fins al 1796; definidor provincial fins al 1801; el 1805 era resolutor de Mataró; en 1808 era prior de Barcelona i en 1814, definidor tercer i exprior de Barcelona; el 1817, exdefinidor segon.

El còmput de la seva data de naixement ens ofereix la data de 1749, però el P. Gabriel Beltran (1986) dóna la data de naixement de 4 de gener de 1752 (!).

Va morir a Mataró l’any 1819.

 

OBRA

1. Relación del convento de Barcelona dende el año 1808 en que entraron los franceses en dicha ciudad.

Burgos, Archivo Silveriano, ms. sign. 57/4. 6 f. s. n. Paper, 220 x 160 mm. A l’ACDCB es pot consultar una còpia fotogràfica del document.

No consta el nom de l’autor en la relació, però hi figura ser escrita de mà “del P. Prior que entonces era de Barcelona” (f. 5).

Comas (1985) atribueix a un “Antoni de l’Expectació, frare de Sant Josep”, quatre tractats místics: Estrella del Alba, Josephina, Soledades del busco i Crónica divina. En realitat es tracta d’un frare carmelita descalç portuguès homònim, Antonio da Expectaçao (1651-1724), lector d’Escriptura al col·legi de l’orde a Coïmbra l’any 1701.

 

BIBLIOGRAFIA

Antonio da Expectaçao. A estrella d’alva [...] santa Theresa de Jesus [...]. Lisboa: Joseph da Costa Coimbra, 1758. // Comas 1985: 69-70. // Beltran Larroya 1986: 254, 258-259, 262-263, 267-273, 275, 282-284, 290-293, 299-300. // Beltran Larroya 1990: 192.

[MGC]

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal