• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 920

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Arxiu Histōric de la Ciutat

Signatura: Ms. B-7

Signatures antigues: 

Data: XV 2a m.-XVII in.

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 302 x 220 mm

Folis: F. 1-67 en llapis

Copista: Diverses mans: Jaume Ballester, f. 2-22 i les notes dels f. 47v i 49; al XVII in. s'afegeixen notes al marge i s'omplen els buits en la llista de consellers, que és continuada fins al 1601 (f. 22-33)

Enquadernació:  Pergamí reutilitzat en forma de cartera

Llom: "Lo primer libre dels alberans de la Torra d'Orta" (coberta)

Procedència:  Donatiu de Joan Vallčs i Pujals a l'AHCB

Estat de conservació: 

Ornamentació:

Matèries: Historiografia

Autor:  [1] [Jaume Ballester (doc. 1448-1482) et al.]

Títol:  [1] [Catàleg dels consellers de Barcelona (1249-1601)]. [2] [Obituari dels reis catalanoaragonesos: de Jaume I a Alfons el Magnànim]

Contingut

[1] F. 2-22 [Jaume Ballester. Catàleg dels consellers de Barcelona (1249-1482)]. Dalt: "Jhesus". Inc.: "Lo rey en Jacme primer, ab sa patent letra dada en València, septimo idus aprilis de l'any MCCXXXXVIIII, ordonà e ell mateix anomenà IIII payers, los quals regissen la ciutat de Barcelona ab consell de VIII consellers per los dits IIII payers elegidós". Expl. (al marge dels consellers de 1482): "Yo, Jacme Bellester, fuy allagidor de aquesta consallaria e fiu-ne ters e quart a mon pler".

F. 22-33 [Continuació del catàleg (1483-1601/1602)].

[2] F. 47v [Obituari dels reis d'Aragó, de Jaume I a Alfons el Magnànim]. "Los rey[s] d'Aragó". Inc.: "Lo rey en Jacme primer, tercio nonas nove[m]bris any CCLXXIIII". Expl.: "e possà-y la primera pedre lo dit rey don Alfonso desús dit".

[3] F. 49-51 [Notes i albarans relacionats amb la Torre d'Horta (1468-1473)].

Observacions: 

[1]: catàleg de consellers amb notes històriques. El nom de Jaume Ballester es llegeix en tres notes marginals: f. 19 ("An tems de aquests se començaren de moure los homes de la Buscha, e dia de se[n]t March, e jo, Jacme Bellester, era en lo Consel, que s'avien a fer cònsolls" [1448]), 21v (1475) i 22 (1482), sobre la seva participació en l'elecció de consellers d'aquells anys. Els albarans dels f. 50-51v van a nom seu.

La forta bel·ligerància anti-Busca de Ballester es revela en l'agre comentari sobre l'entrada de la "gabella de la Busca" al govern de la ciutat, el 1453 (f. 19v), transcrit per Duran i Sanpere.

La continuació del s. XVII acaba amb la llista de consellers de 1601 i l'espai preparat per als de 1602, que no s'ha omplert.

[MTS]

Bibliografia: 

DESCR.: Repertori 1474-1620: I, 34-35. // EST.: Duran i Sanpere 1973: 601-602. Toldrà 2015.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal