• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 1

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de Catalunya

Signatura: Ms. 2

Signatures antigues: 

Data: XVI in.

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 200 x 145 mm

Folis: 7 + f. 1-104 en llapis + 7

Copista: Una mā posterior ha numerat els parāgrafs

Enquadernació:  Tela i pell al llom, sobreposada a una d'antiga en pergamí

Llom: "Turell. Crķnica del siglo XV". Sota: "R. S."

Procedència:  Ramon Soriano; en morir aquest, passā a Alexandre Cortada; comprat a R. Foulché-Delbosc, París, 1907 (correspondčncia de J. Massķ i Torrents a la BC, 11 i 17-11-1907)

Estat de conservació: 

Ornamentació: [2] a dues columnes

Matèries: Historiografia , Poesia , Traduccions

Autor:  [1] Gabriel Turell (s. XV)

Títol:  [1] Record. [2] Les cobles de la panadera

Contingut

[1]  F. 1-93v: "Obra feta per en [Gab]riel Turell, de la ciutat de Barcelona, en l'any de la nativitat de nostre senyor Déu Jesuchrist mil quatre-cents setanta-e-sis,la qual és appellada Recort". Inc.: "Aportar les coses antigues e les virtuts de aquells qui·s trobaren les obres dignes de memòria a les penses nostres no sens gran affany se reporten"; al marge: "nº 1". Expl.: "E com la present obra no sia ab aquell compliment que de tals actes reçitar seria necessari, per causa de mon poc entendre, remet la correcció e millor dit als legidors, car lo saber a més no ha abastat, per què és degut restar scusable. Finis".

[2] F. 103v-104v: "Cobles de la panadera". Inc.: "Lo menyscap de la moneda".

Observacions: 

[1] El ms. ha servit de base a l'edició de 1950 del Record. Segons Josep de Vega, que havia vist un ms. a la biblioteca del dr. Romà, "el autor floreció antes de Tomich" (BC, ms. 16, f. 258v), encara que, de fet, la influència va en sentit contrari.

[2] Segons Riquer 1986b, les cobles van ser compostes el 1454.

[MTS]

 

Bibliografia: 

ED.: [1] Turell 1950. [2] Riquer 1986b. // DESCR.: Massó i Torrents 1906: 594. Íd. 1912: 33. Massó i Torrents; Rubió i Balaguer 1989: 2. Guía 1959: 53. Cincuenta años 1968: 125. BITECA, manid 2428. Repertori 1474-1620: I, 123. // EST.: [1] BC, ms. 16, f. 258v. Coll i Alentorn 1975. Riera i Sans 1993b: 460-462. DHC,1144-1145. Hauf 2004. Toldrà 2015. [2] Rodríguez Risquete 2002.

Còpia digital

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal