• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 67

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de Catalunya

Signatura: Ms. 485

Signatures antigues: 2

Data: XV ex.-XVI

Llengua:  Catalā, llatí

Suport: Paper

Mides: 300 x 220 mm

Folis: F. 1-294 en llapis (antiga: I-CCXCVI + 296-333)

Copista: XV ex. [1]; XVI [2-4]; l'índex dels f. 6-21 (XV), completat per Joan Pau Colomer

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Bartholomeus de Monfar, variarum rerum. 1531" (teixell)

Procedència:  Bartomeu de Montfar ("Bartholomeus de Monfar, legum doctor ilerdensis et filius Tarregae in campo urgelensi, 1531, et sacrae the[o]logiae studens. Obiit Barcinone")

Estat de conservació: 

Ornamentació: [1] a quatre columnes. Al f. 2 hi ha un gravat de la Verge enganxat amb I'escut de Dídac Montfar Sors (?) sobreposat; gravats de sant Tomàs d'Aquino a les dues contracobertes

Matèries: Profecies

Autor: 

Títol:  [Profecies]

Contingut

F. 6-21 [índex].

[1] F. 259-261v (298v-300v): "Profecies que frare Encelm Turmeda féu en el añy MCCCCV [ratllat i afegit dalt 1405] en Tunnis de Barberia, ço és de algunes cosses esdevenidores". Inc.: "Les prometençes / e greus sentències". Expl.: "ffins a Déus playa / que altre sia. Amén"; d'una altra mà: "Añy 1405".

[2] F. 262-262v (301-301v) [Tres profecies sobre la casa d'Antequera i Ferran II].

[2a] F. 262 (301) Inc.: "Propter peccata regum et populy sucsesio per lineam rectam masculinam auferetur a [ratllat, domo i afegit a interl. domino] Aragonum". Fins a Ferran II, el fragment sobre el qual comença: "cuyus nomen fortitudinis erit".

[2b] F. 262-262v (301-301v) [Versos profètics del pròleg de la Summula seu Breviloquium super Concordia Novi et Veteris Testamenti]. Inc.: "Castrum turis et aguilo et vulpis anglicana".

[2c] F. 262v (301v) Inc.: "Dum Ferdinandus fuerit Aragonie datus".

[3] F. 262v-266 (301v-305v) [Lucidari]. "Profecia treta de I'Apocalipsy per los fils de don Fferando, rey de Aragó, comensant en la manera següent". Inc.: "En nom de la sancta Trinitat, e·n favor de la fi [d]el cristiandat, vul fer aquest dictat, per lo senyor rey don Ferando ne som preguat". Expl.: "E per avant no vul més dir, car mon trebal és fet e conplit en l'any de la nativitat de nostre Senyor MCCCCXV a XIII de nohembre [la data, repetida al marge per una altra mà]. Lucidari".

[4] F. 266v-267 (305v-306): "Revelació la qual nostre senyor Déu demostrà al çacerdot Esodre per so que ensenyàs als ffills d'I[s]rael la calitat de I'any per la entrada de jener". "Capítol 1º". Inc.: "E si lo primer dia de gener és en diluns, I'ivern serà qualt". Expl.: "e serà moviment de terra per los lochs".

Observacions: 

Recull de profecies afegides posteriorment a una miscel·lània jurídica i històrica del s. XV.

Una altra còpia de [2a] a Florència, Biblioteca Riccardiana, ms. 2069, f. 1 (BITECA manid 2421).

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: [1] Alòs-Moner 1911. Raimondi 1914. [2b] Lee et al. 1989. [2c] Duran; Requesens 1997: 333. [3] Rodríguez Pertegás 1931. Gili 1981. Duran; Requesens 1997: 343-367. // DESCR.: Alòs-Moner 1916: 34-35. Bohigas 1920-1922: 38-39, 46-47. Massó Torrents 1932: 41. Guía 1959: 71. Cincuenta años 1968: 138. BITECA, manid 1007. Repertori 1474-1620: I, 193-195. // EST.: Badia 1995: 26. Quer 2008. 

Còpia digital

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal