• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 625

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Arxiu de la Corona d'Aragķ

Signatura: Ms. Miscelˇlānia, 237

Signatures antigues: 

Data: XVI in.

Llengua:  Catalā

Suport: Pergamí

Mides: 140 x 100 mm

Folis: 22 f. s. n.

Copista: 

Enquadernació:  Pergamí, en mal estat

Llom: 

Procedència: 

Estat de conservació: 

Ornamentació:

Matèries: Devociķ

Autor: 

Títol:  [Oracions]

Contingut

F. [1] [Primera rúbrica]. "En nom de nostre senihor Déu Jhesucrist e de la gloriosa verga Maria, mare sua. Aquesta horasiyó és del beneventurat sant Sebrià".

Observacions: 

Als f. [17-19] es copia la següent oració de les cinc ferides, en vers, enviada per Alexandre VI a Joan, fill dels Reis Catòlics (cf. Repertori 1474-1620: I, 242): "Papa Alaxandre si[s]è, de gloriosa memòria, trametia aquesta horasihó al senyhor prínsep don Jhoan, fil dels molts claríssim[s] rey don Ferando e dona Ysabel, en la qual horasihó són quontenghudes moltes gràsias e perdons, la suma dels quals són uitanta mília units; lo divenras sant són dobblats, e n’han indulgènsia plenària lo dit divendras; e si aquesta orasihó serà dita per alghuna ànima de purgatori, quantes vegades se leghirà qualsevol dia, tantes ànimas saran desliuradas de las penas de purgatori. E són los vesos seghents: Ave, cap molt sant, / coronat de gran[s] aspines, / de hon nexen medesines / que alegren nostre plant. / Ave, boqua que ghustàs / vinagre e fel podrit, / per quant tu·ls preïcàs / e·n fonc-te mal agraït. / Ave, dreta mà molt nobbla, / que cel e tera formàs / y en creu clavat te lexàs / per l’infel gudaic poble. / Ave, en sinistra mà / de Déu l’Oma vertader, / que en lo fust volghits eser / clavada per nostra qulpa. / Ave, dret peu e sagrat / de mon Déu e redemtor, / qui per la nostra eror / estau cruelment clavat. / Ave, esquerre beneit peu / de Gesús, rey perduraple, / qui ab dolor inconparable / as ramut lo poble Déu. / Ave, santíssim costat / del Rey etern, en carn ubert, / per tu lo sel és ui ubert / e remut nostre pequat. / Ho Senyhor, rey dels senyhós, / puis per nós t<r>e plaghé morir, / fes-nos sentir les dolors / que an la creu volghits sofarir".

Proves de ploma de diverses mans als f. [3v] i [12v], aquest últim amb referències "al molt magnífich senyor lo governador mossèn Joan de Pinós" i a "mossèn Pera Armangol, prevere rector de Segàs".

[MTS]

Bibliografia: 

DESCR.: Repertori 1474-1620: III, 218.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal