• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 36

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de Catalunya

Signatura: Ms. 246

Signatures antigues: 

Data: XV 2a m.-XVI in.

Llengua:  Llatí

Suport: Paper

Mides: 290 x 220 mm

Folis: 5 + f. 1-41 en llapis (antiga: II-XXXXIII) + 22

Copista: Pere Miquel Carbonell [1, 4]; Jaume Garcia [2-4]

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Dels comptes de Barcelona". Marge dret de la coberta anterior: "Genealogia comitum Barcinone"

Procedència:  Pere Miquel i Francesc Carbonell; Josep Sescases; donaciķ a la BC d'Agna Girona, viuda de Joan Sanllehũ i Alrich (1912)

Estat de conservació: 

Ornamentació: A dues columnes. Notes al marge. Rúbriques en vermell; caplletres en vermell i blau, algunes amb filigrana. Arbres genealògics i miniatures il·luminades que representen reis i comtes reis (f. 10v, 11, 26v, 27, 31v i 34)

Matèries: Genealogia i herāldica , Historiografia , Profecies

Autor:  [1, 4] Pere Miquel Carbonell (1434-1517). [3] Bernat Gui (1261-1331). [3, 4] Jaume Domènec (m. 1384)

Títol:  [1] Genealogia comitum Barcinonae. [2] [Profecies polítiques]. [3] Arbor genealogia regum francorum. [4] Genealogia regum Navarrae et Aragoniae et comitum Barcinonae

Contingut

[1] F. 1-2v (II-IIIv) [Pere Miquel Carbonell]. "Genealogia comitum Barcinonae". Inc.: "Fuerunt nonnulli qui codices quamplurimos chronicorum edidere". Expl. (Miró II de Cerdanya): "Qui quidem Miro vulgo dicitur Mir". Al cercle genealògic central: "IIII: Miro, comes Barc., huius nominis primus".

[2] F. 9 (XI) [Profecies i altres textos (en llatí)].

[2a] F. 9 (XI) Inc.: "Cum Fernandus fuerit Aragonie datus".

[2b] F. 9 (XI) Inc.: "Natus sub cavernis Herculis". Dalt: "Petrus de Rocacisa".

[2c] F. 9 (XI) [Llista de cròniques amb incipit].

[2d] F. 9 (XI): "Sibille prophetia de novo [sic per nono] rege". Inc.: "Excitabit regem pauperem de Hyspanie foribus"; al marge: "Hec prophetia completa fuit in rege Petro nominato dels françeses".

[2e] p. 9 (XI): "Sequentes versus fuerunt positi ante fores civitatis Barchinone anno Domini MCCCCXXVIII, sed a quo nescitur". Inc.: "Tu, civitas magna, pacis vocabaris alumna".

[2f] F. 9 (XI): "Epigrama Rome". Inc.: "Roma vetus, veteres dum te rexere quirites".

[3] F. 9v-24 (XIv-XXVI) [Bernat Gui. Arbor genealogie regum francorum, amb la continuació de Jaume Domènec per als anys 1314-1380].

F. 9v (XIv) [Arbre genealògic dels reis de França des de Felip August fins a Carles VI].

F. 10-24 (XII-XXVI) Inc.: "Franci ex sua prima origine fuerunt troiani". Expl. (f. 23v): "Et ibi in civitate Londoniarum anno Domini MCCCLXIIII in mense aprilis diem clausit exrremum". Al f. 24 acaba l'arbre genealògic; a l'últim cercle (Violant de Bar): "Filia ducis de Baro, ducisseque huius"; al costat: "Sponsa domini Johanis, primogeniti domini Petri, regis Aragonie, ducis Gerunde et comitis Cervarie et Bisulduni".

[4] F. 26-40 (XXVIII-XXXXII) [Jaume Domènec. Genealogia regum Navarrae et Aragoniae et comitum Barchinonae, continuada fins a la mort de Pere III]. "Incipit genealogia regum Navarrae et Aragoniae". Inc.: "Quoniam, ut ait philosophus". Expl.: "et sic regnavit quinquaginta duobus annis et XIX diebus". Segueix un arbre genealògic de Joan I; I'últim cercle de l'esquerra diu: "Elionor, que fuit uxor Johanis, regis Castelle"; els cercles inferiors de la dreta, raspats; al segon encara es pot llegir: "lsabel, que fuit uxor [Jacobi?], comitis Urgelli".

F. 40 (XXXXII) [Nota de Carbonell]. "Jacobus Garcia, regius archivarius, hucusque excripsit. Et eo defuncto, Petrus Michael Carbonellus, regius etiam archivarius, una et in solidum cum Francisco Carbonello, filio et coarchivario suo, comparavit precio exoluto [raspat] huiusmodi genealogias regum francorum, Navarrae, Aragoniae et comitum Barcinonae [raspat i escrit sobre plus offerenti in encantu publico], die decimo septembris anno Christi millesimo quingentesimo septimo, Ferrando secundo foeliciter regnante. Et quia praefatus Jacobus Garcia huiusmodi regum Aragonum genealogiam usque in finem transcribere nequivit, morte praeventus, ideo ne imperfectae usque ad regem Joannem, huius nominis secundum, remanerent, eas restantes Petrus Michael Carbonellus memoratus, rerum antiquarum et litterarum apprime amator, continuare et scribere curavit. Quarum verba sunt haec". 

F. 40v-41v (XXXXIIv-XXXXIIIv) [Continuació de Pere Miquel Carbonell: de Joan I a Ferran I]. Al marge: "VIIII". Inc.: "Vigesimus quartus rex Aragoniae in recta linea descendendo a primo rege Garcia". Expl.: "tamquam maius jus directum habentem in regem elegerunt".

Observacions: 

Al marge inferior del f. 9: "Petrus Michael Carbonellus, regius archivarius, comparavit precio exoluto die Iovis decimo septembris anno salutis millesimo quingentesimo septimo, Ferrando secundo foeliciter regnante". Al f. 1, nota de Josep Sescases: "Dei et mei, Josephi Cescases. Qui primum fuit abavi materni mei Petri Michaelis Carbonell, notarius publicus Barcinone, magnificus regius arxiver [sic] cognominatus, habens ipsum in folios disperssum absque quadernacione. Postea vero a me ad majorem poster[or]um comoditatem, ad laudem et gloriam omnipotentis Dei, in hunc modum redactus". El jurista Sescases era rebesnét de l’arxiver per part de la mare, Elisabet Anna, filla de misser Pere Miquel Carbonell, que duia el mateix nom que el seu famós avi; se'n conserva el testament, del 29/3/1623, obert el 30/5/1631 (BC, Arxiu Històric, Manuals notarials, 535-fol; cf. AHPB, 418/47, f. 62v; Toldrà 2012).

Rubió i Balaguer (1968: 347) apunta la possibilitat que l'arxiver reial Dídac Garcia (m. 1440), més que no el seu fill i successor Jaume Garcia, hagués continuat la Genealogia de Domènec.

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: [1] López Elum 1975. [2a] Duran; Requesens 1997: 332-333. [3-4] Domènec, J. 1975. // DESCR.: BBC, I, 46, 128. Bohigas 1920-1922. Guía 1959:  62. Bohigas 1960-1967: I, 256. Cincuenta años 1968: 132. Kristeller 1963-1997: IV, 485. Repertori 1474-1620: I, 168-171. // EST.: Rubió i Balaguer 1968. Coll i Alentorn 1973. [3] Thomas 1921: 190-191. Sobre J. Garcia veg. Vilallonga 1993: 104-105. Sobre Carbonell veg. ead.: 63-72, 104-105. Ead. 1994. Alcoberro 1993. Íd. 1994. Íd. 1994b. Íd. 2000b. Carbonell 1997. Representar la dinastía 1997. Toldrà 2015. Rousseau-Jacob 2016. Veg. MCEM 604. [4] Sobre J. Domènec veg. MCEM 1779.

Còpia digital

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal