• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 27

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Biblioteca de Catalunya

Signatura: Ms. 173/1-3

Signatures antigues: 

Data: XVIII

Llengua:  Catalā

Suport: Paper

Mides: 205 x 145 mm

Folis: I: 3 + f. 1-108 + 2; II: 3 + f. 1-240 en llapis + 2; III: 3 + f. 1-246 en tinta + 1

Copista: Diverses mans a I; una a II-III

Enquadernació:  Pergamí

Llom: "Anals cons. de Barcelona, 1"; "Anals consulars de Barcelona, 2"; "[...], 3" (teixells)

Procedència:  De la biblioteca de Prōsper de Bofarull, comprada per la BC; registre: 7 de febrer de 1911

Estat de conservació: 

Ornamentació:

Matèries: Historiografia

Autor: 

Títol:  Annals consulars de la ciutat de Barcelona

Contingut

Volum I
F. [3] prel.: "Anals consulars de la ciutat de Barcelona, formats de las més principals antiguitats, prerrogativas y sucessos de ella, comensant de l’any 2810 aprés de la creació del món y proseguint per la sèrie de sos consellers. Compost y recopilat per un curiós fill de esta ciutat y continuat per altre no menos afecte patrici. Tom. I".
F. 1-108v: "Libre i de algunes antiquitats de Barcelona". Inc.: "En nom de nostre senyor Déu e de la gloriosa verge madona santa Maria, e de madona santa Eulària, cors sant de Barcelona. Así se comensaran algunes antiquitats de la present ciutat de Barcelona, les quals seran ajustades de alguns llibres antichs". Expl. (1566): "la qual torra fonch després espatllada en lo any 1651, com en dit any se dirà. E quant feren aquella vingueren los moros per espatllar-la y foren retirats". "Nota: lo que falta aquí se troba en un altre libre que prosagueix lo matex orde que·l present".

Volum II
F. [3] prel.: "Anals consulars de la ciutat de Barcelona, formats de las més principals antiquitats, prerrogatives y sucesos de ella, come[n]sant de l’any 2810 aprés de la creació del món y proseguint per la sèrie de sos consellers. Compost y recopilat per un curiós fill de esta ciutat y continuat per altre no menos afecte patrici. Tom. II".
F. 1-240: "Libre II de algunes antiquitats de Barcelona". Inc.: "1567. Lo die de sant Andreu de dit any feren concellers: Andreu çacosta, cavaller". Expl. (1700): "y per embaixada se’ls representà no contrafessen a nostras lleys y privilegis".

Volum III
F. [3] prel.: "Anals consulars de la ciutat de Barcelona, formats de las més principals antiquitats, prerrogatives y sucesos de ella, comensant de l’any 2810 aprés de la creació del món y proseguint per la sèrie de sos consellers. Compost y recopilat per un curiós fill de esta ciutat y continuat per altre no menos afecte patrici. Tom. III".
F. 1-246v: "Llibre III de algunes antiquitats de Barcelona". "1701". Inc.: "Donà principi est any ab las diferèncias entre los comuns de ciutat y bras militar ab los diputats sobre lo que·s devia fer per esta província en la embaixada y festivas demostracions al nou rey". Expl. (1727): "y lo dia de 25 de juny la feren las carmelitas descalsas de Sant Joan de la Creu, predicant los hòmens més cèlebres".
 

Observacions: 

Hi ha un quart volum (ms. 173/4), amb extractes i anotacions sobre els anteriors, del final del XIX. Als f. 1 i 10 s’apleguen les al·lusions dels Annals sobre la data de redacció: "En 1562 dice: 'vuy en 1684'" [I, f. 108: el 1562, "las monjas dels àngels y los osos de las mortas entraren en Barcelona en lo convent haont vuy habítan, any 1684"]. [...] 6 marzo 1684 se empezó (año 74 [sic per 1575, II, f. 128v]). Según se ve en el año 1638, se escrivía en 1684 ("vuy en lo any 1684" [II, f. 49v]) este tomo [i. e. el segon]. En 1705 [sic] se escrivía el año 1654 ("vuy 1707" [II, f. 102v, però a BC, ms. 1479, f. 219: "MDLXXXIV"])". Els Annals, doncs, van ser començats el 1684; un segon compilador hi treballava el 1707 a partir de materials o fonts de l’etapa anterior, no sabem si el mateix que va enllestir l’obra amb el relat de fets de 1727. Ms. 173/4, f. 31: "La letra del tomo 1º es del siglo 17, parecida al de los otros, de idéntico carácter y tinta, como de una misma o de dos muy parecidas manos y con correcciones de otra mano con tinta negra no amarillenta. Las tres portadas de los tres tomos son del siglo XVIII y parece que no estaban destinados a llevar el título de Anales consulares, sino el de los tomos 1o y 3o, como otro Llibre de coses asenyalades [...]". Sanpere i Miquel (1905: vi), que havia treballat amb aquests ms. a la llibreria de Francesc de Bofarull, atribuïa l’obra als germans Carles (m. 1716) i Josep Antoni de Ribera i Claramunt (1668-1741), per la importància que aquests dos personatges adquireixen al III; de Josep consta que el 1723 havia aconseguit còpia de la part inèdita de la crònica de Pujades conservada a París, de la qual deriva la que tenia Francesc de Castellví (1997-2002: I, 42-43).

Més exemplars: AHCB, ms. A-359 (conté I, d’una mà que es retroba en ms. del final del XVII i començament del XVIII procedents de la biblioteca dels Dalmases); BUB, ms. 34 (III; descrit per Miquel i Rosell 1958-1969: I, 40; Riera, S. 2004: 57); a la Biblioteca Lambert Mata, de Ripoll, consta un volum amb aquest títol, que no hem vist (ms. CLXXVII).

[MTS]

Bibliografia: 

DESCR.: Guía 1959: 60. Cincuenta años 1968: 130. Riera, S. 2004: 35. Repertori 1620-1714: I, 84-86. // EST.: Sanpere i Miquel 1905. Rubió i Balaguer 1984-1986: III, 99, 251-252. Alabrús 2001. Simon i Tarrés 2001. Veg. MCEM 1014.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal