• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 2697

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Reial Acadčmia de Bones Lletres

Signatura: Ms. 3-II-3

Signatures antigues: II-8

Data: 1724 c.

Llengua:  Catalā, castellā, francčs, italiā, llatí, occitā

Suport: Paper

Mides: 320 x 210 mm, plecs de diferents mides

Folis: 4 prel. + f. 1-71 + 1

Copista: Autōgraf i mans coetānies

Enquadernació:   Pergamí amb restes de tires de pell

Llom: “Misc. ms. tom. IV”

Procedència:  Biblioteca del P. M. Izquierdo, O.S.A. (Torres Amat); agustins de Barcelona

Estat de conservació: 

Ornamentació:

Matèries: Miscelˇlānies literāries

Autor:   Antoni de Bastero (1675-1737). Joan Torres i Oliva (1674-1754)

Títol:   [Miscel·lània filològica]

Contingut

F. [2] prel. [Índex]. “Miscellanea”.

Inclou, entre d’altres textos:

[1] F. 10-11v: “Gramàtiga de la llengua italiana” [esborranys de fragments cancel·lats].

[2] F. 19-[19 bis v] [Traduccions del parenostre i l’avemaria a l’occità. Al final de la primera: “Aquest Pater et Ave en patès, me’l dictà un ome de la vila de S. Flour, en lo Llenguadoch, o de Carcassona, que no·m recorda bé”; de la segona: “Lo retroscrit Pater et Ave en llemosí, lo escrigué un metge de la ciutat de Tuille, del baix Llemosí [...]”].

[3] F. 30-31v [Títol extret de l’índex]. “Notas del temps que feya la Crusca [...]”.

[4a] F. 44-[46v] [Joan Torres i Oliva]. “Observacions sobre la Crusca provençala estampada en Roma aquest present any 1724”. Inc.: “Pàgina 4: La cita marginal núm. 6 de la Proclamació cathòlica”. Expl.: “che trattò similemente la provenzale”.

[4b] F. [46v]: “Memòrias particulars per Barcelona”. Inc.: “Per trobar un borrador original infòlio del doctor Francesch Fontanella”. Expl.: “Lo canonge Barata diu que en sa casa payral –terme antich per dir paterna– hi ha un llibre infòlio de lletra llimosina antiguíssima que tracta de las donas més [falta una paraula?] y famosas en las històrias”.

F. 52 [Rúbrica]. “Miscellanea”.

[5] F. 68-68v [Resposta de Bastero a les observacions del seu germà Baltasar sobre la Crusca]. “Resposta a las Observacions sobre la Crusca provenzala”.

[6] F. 70 [Carta de Bastero al director de la Real Academia Española (J. M. Fernández Pacheco, marquès de Villena i duc d’Escalona), en què ofereix la seva col·laboració i resumeix breument la seva activitat erudita a les biblioteques de Roma (Barcelona, 2 de desembre de 1724)].

Observacions: 

Recull de plecs amb extractes d’obres de filologia, historiografia i antiquària en diverses llengües; vegeu-ne una ressenya detallada dins Feliu (2000). 

L’atribució de [4a] a l’erudit austriacista Torres i Oliva, parent de Torres Amat, que en va fer la biografia a les Memorias, prové de l’índex del ms.: “Observacions sobre ma Crusca, que féu y me donà en Roma Joan Torres” (editades per Rafanell 1989; sobre la datació i la possible existència d’una altra versió no conservada, veg. Feliu 1998: 326-331).

A continuació, i de la mateixa mà, es llegeixen unes “memòries” [4b] o notes de recordatori (del mateix Torres?), possiblement datables com el text anterior, just abans que Bastero tornés a Catalunya el mateix any de la publicació de la Crusca (1724) o poc després. Tot i la seva brevetat, aquestes notes contenen notícies valuoses sobre ms., personatges i institucions del Principat que conserven documentació interessant per a la llengua catalana. En destaquen les relacionades amb l’obra poètica de Fontanella: “Per trobar un borrador original infòlio del doctor Francesch Fontanella, ab cubertas a la moda francesa, però ja molt usadas, que en la primera pàgina porta aquest títol: ‘Petri in cunctis ex omnibus aliquid sive magistri liborum labores’, és menester pèndrer informació ab lo doctor Pere Màrtyr Pons, particularment ab lo germà segon, que vuy crech se troba vicari general de Vich, puix aquest lo tingué en son poder cerca lo any 1705 poch més o menos. Y si no me enganyo, la [sic] y deixà un religiós de Sant Francisco de Paula”. El germà és Josep de Pons (MCEM 2062), vicari general de Vic en temps del bisbe Ramon de Marimon (1721-1744). L’octubre de 1724, Torres preguntava de Roma estant a Bastero si ja havia localitzat el ms. original de Fontanella (Feliu 1998: 328). Aquest autògraf del poeta, però, no es conserva; Torres Amat (1836: 261), que coneixia les Observacions del seu parent a partir d'un ms. dels agustins -el volum de la RABLB que descrivim-, afirma que P. M. Pons, i no Josep, tenia el ms. de Fontanella el 1705. A Ripoll n’hi ha una còpia del s. XVII ex.-XVIII in. (ms. LXVIII de la BLM; MCEM 2743). Les notes o “memòries” també remeten a Salvador de Tamarit, que és “molt noticiós de las obras de Fontanella, com també de altres poetas. Cerca del carrer de las Ramelleras y del Bonsuccés diuhen se troba una llibreria de llibres molt antichs, ahont sens dubte hi haurà notícias a l’intent”.

En un f. solt imprès: “Tabla para la conjugación de los verbos, compuesta por don Felipe Senillosa”.

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: [4a] Rafanell 1989. [6] Feliu 1998: 326-327. // DESCR.: Feliu 2000: 51-57. // EST.: veg. MCEM 2693. [4a] Torres Amat 1836: 627-628. Feliu 1998: espec. 328-330.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal