• Cerca general
  • Cerca per camps
  • Cerca per matèries

 

 

 

 

 

Id MCEM: 2425

Ciutat Barcelona

Biblioteca / Arxiu:  Arxiu Histōric de la Ciutat

Signatura: Ms. A-300

Signatures antigues: 

Data: 1796

Llengua:  Castellā, catalā

Suport: Paper

Mides: 145 x 105 mm

Folis: 2 prel. + f. 1-91 en llapis + 1

Copista: 

Enquadernació:   Pergamí en forma de cartera

Llom: 

Procedència: 

Estat de conservació: 

Ornamentació:

Matèries: Poesia

Autor:  Sant Joan de la Creu (1542-1591) et al.

Títol:  Consuelo de tristes: librito de varias canciones para el aumento de una santa y espiritual alegría

Contingut

F. [2] prel.: “Consuelo de tristes, librito de varias canciones para el aumento de una santa y espiritual alegría. En Barcelona, a 25 de febrero del año 1796”.

[1] F. 1-3: “Al Nacimiento”. Inc.: “Cupido, no el tirano, / pues en la Encarnación”.

[2] F. 3-4: “Al Nacimiento”. Inc.: “Niño Dios recién nacido / y agraciado más que’l sol”.

[3] F. 4-5v: “A la Concepción”. Inc.: “Dulce echiso del alma, / bien que amado cautivas”.

[4] F. 5v-7v: “Al Naixement”. Inc.: “Fruyta novella, / gran maravella”.

[5] F. 7v-8v: “Al Naixement”. Inc.: “Déu vos guart, Joseph, / també la Señora”.

[6] F. 9-14: “Seguidillas a la divina Pastora”. Inc.: “Atención, que ya empiezan / los cantarcillos”.

[7] F. 14v-15: “Al Nacimiento”. Inc.: “Oygan atentos, señores, / quiero cantar una letra”.

[8] F. 15-16v: “Al Naixement”. Inc.: “Lo desembre congelat / confús se retira”.

[9] F. 17-18v: “Al Naixement”. Inc.: “Al vèurer apuntar / lo major luminar”.

[10] F. 19-19v: “Lletra burlesca”. Inc.: “Un subgecte, señores, / me causa pena, me causa pena”.

[11] F. 20-20v: “Al Nacimiento”. Inc.: “Niño mío de mi alma, / ¿para qué, mi bien, sollosas?”.

[12] F. 20v-24v: “Jocosas siguidillas en assumto de botifarras y mocaderas”. Inc.: “Ja que ab sas circunstàncias / lo temps nos brinda”.

[13] F. 25-27: “Lletra gustosa”. Inc.: “Un aprenent de un físich / visita un tísich”.

[14] F. 27v-28v: “Al Naixement”. Inc.: “Baix lo portal de Belén arribaren / los missatgers de la cort celestial”.

[15] F. 29-29v: “Lletra de las gitanas”. Inc.: “Arribà ab alegria / a vèurer al noy y Maria”.

[16] F. 30-33: “Lletra del rector de la Bola [i.e. Vola]”. Inc.: “Diu que era gavaitg / mossèn Peira de la Bola”.

[17] F. 33v-34v: “Gràcias cantadas”. Inc.: “Benedicamus Domino, / avem de cantar tots”.

[18] F. 35-36: “Al santísimo sacramento”. Inc.: “Dime, dime, hombre perdido, / desalmado y fementido”.

[19] F. 36-37: “Al Nacimiento”. Inc.: “Vamos a Belén, vamos, / pastorcillos dichosos”.

[20] F. 37v-38v: “A la virgen de los Dolores”. Inc.: “Virgen sacra que, llorosa, / estáys al pie de la cruz”.

[21] F. 38v-40v: “Goigs als sabaters”. Inc.: “Vostres goigs sens alegria / cantarem tots ab gran pena”.

[22] F. 40v-41v: “Lletra als pastors”. Inc.: “Bon ofici és lo pastor, / que passa la vida alegre”.

[23] F. 42-43: “Acto de contrición”. Inc.: “De un pecador / arrepentido”.

[24] F. 43v-45: “Al Naixement”. Inc.: “Allí en terra de Judea, / en un país de Belén”.

[25] F. 45-45v: “Canción a Jesús”. Inc.: “Te conosco y adoro, / tierno bien mío”.

[26] F. 45v-46: “A la Circuncisión”. Inc.: “Mi pobre pelsebre [sic], / cómo te bolviste”.

[27] F. 46v-47v: “A la Purificación”. Inc.: “Oy la Aurora soberana / ha ido a Jerusalén”.

[28] F. 47v-48: “A la muerte”. Inc.: “Ayer vi, gusté < gusté > y oí; / oy vista, gusto y oído".

[29] F. 48v-50: “A la virgen del Buen camino”. Inc.: “Del buen camino, / o gran Señora”.

[30] F. 50v-51v: “A la Virgen”. Inc.: “Venga, venga a la campaña, / venga Venus con su saña”.

[31] F. 51v-52v: “Al Naixement”. Inc.: “Infant més hermós / que lliris y rosas”.

[32] F. 52v-54v: “Lletra tortosina al Naixement”. Inc.: “Vuy que contam 25 de desembre / ne fa gran festa lo bras pastoril”. 

[33] F. 55-55v: “Al Nacimiento”. Inc.: “Divino marinerito, / que en esta falúa vas”.

[34] F. 56-57: “Invitatorio al Nacimiento”. Inc.: “Regem venturum Dominum, / venite, adoremus. // Ven, ven ya, divino Dueño / de las gentes dezeado”.

[35] F. 57-59: “Lletra de la ronya”. Inc.: “Deixau-me gratar, / per amor de Déu!”.

[36] F. 59v-60: “A las molestias del verano”. Inc.: “El calor me tiene muerto, / yo no hago más que sudar”.

[37] F. 60v-62: “Al Nacimiento”. Inc.: “Que alegre, gustoso, / oy el cielo combida”.

[38] F. 62-64: “Lletra a sant Narcís”. Inc.: “La ràbia sens tardar, / gavaitg, gent desditxada”.

[39] F. 64v-66: “Desengaños de san Francisco de Borja”. Inc.: “Yo soy Francisco de Borja, / aquel duque de Gandía”.

[40] F. 66-67v: “Seguidillas a la divina Pastora”. Inc.: “Una oveja perdida / yo estoy buscando”.

[41] F. 67v-69: “Veus amorosas de Jesús infant”. Inc.: “A las mias ovellas / fas un reclam”.

[42] F. 69v-70v: “A la Concepción”. Inc.: “Si mandó Dios verdadero / al padre y madre honrar”.

[43] F. 70v-71v: “Al Nacimiento”. Inc.: “En Belén nació este día / nuestro gran Dios y señor”.

[44] F. 71v-74 [Sant Joan de la Creu. Cántico espiritual (incomplet)]. “A san Juan de la Cruz”. Inc.: “¿Adónde te escondiste, / Amado, y me dexaste con gemido?”.

[45] F. 74v-76: “Siguidillas a Jesús”. Inc.: “Con licencia, señores, / cantaré un rato”.

[46] F. 76-78: “Lo tretse són tretse dels hòmens”. Inc.: “Ja tenim tretse nou: / donas, cantau victòria!”.

[47] F. 78v-81v: “Zelos de sant Joseph”. Inc.: “Quant Joseph reparà a Maria / tan abultat”.

[48] F. 82-83: “Lletra del beat Llorens de Brindis”. Inc.: “Puix vull cantar, / cantaré ab alegria”.

[49] F. 83v-85: “Cansó de la França”. Inc.: “Ja·s cúmplan los pronòstichs / del bon sant Pau”.

[50] F. 85v-87v: “Lletra dels barcelonins”. Inc.: “Ara que més abrasa / lo sol ardent”.

[51] F. 88-91v: “La Ave María glosada”. Inc.: “Atención, que ha salido / la luna clara”. Al final: “Fin del libro”.

Observacions: 

Alguns poemes també es llegeixen al ms. 49 de la BC (MCEM 2022), potser relacionat amb un entorn caputxí.

[MTS]

Bibliografia: 

ED.: [21] Campabadal 2003: II, 269-271. [32] Lletra tortosina 1883.

 

 

 


 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal